więcej


Energetyka

Wody geotermalne jako przyszłość energetyczna (21029)

2019-11-08

Drukuj
galeria

Dzięki programom wspierającym OZE oczekiwany jest w Polsce wzrost wykorzystania wód geotermalnych. Od 1989 r. nie było tak korzystnych  warunków finansowania budowy instalacji geotermalnych w Polsce jak obecnie.

O atrakcyjności geotermii świadczy jej stabilność. Nie zależy ona od siły wiatru, pogody (nasłonecznienia), pory dnia czy pory roku. Jest dostępna w sposób ciągły, a wody geotermalne mogą stanowić dobre, konkurencyjne dla innych, źródło energii.

– Wody geotermalne mają również inne właściwości, a solanka wydobywana z odwiertu GT-1 bis przeszła szereg badań i analiz, które wykazały po rozcieńczeniu wody jej przydatność w lecznictwie i rekreacji. Dobre warunki glebowe wokół Pyrzyc dają możliwość budowy szklarni czy suszarni opartej na cieple tzw. odpadowym z układu geotermalnego, co jest ekologiczną i tanią alternatywą dla źródeł konwencjonalnych – dodaje Anetta Głuchowska-Masłyk.

Z kolei źródła o wysokiej temperaturze służą do produkcji energii elektrycznej przy udziale odpowiednich instalacji. Bez wątpienia jednym ze światowych liderów wykorzystywania odnawialnych źródeł energii jest Islandia położona na gorącym wulkanicznym terenie i posiadająca ogromne zasoby wód geotermalnych. Można powiedzieć, że jest ona energetycznie niezależna – na Islandii czy w Nowej Zelandii geotermia jest strategicznym źródłem energii, natomiast w Polsce może tylko być źródłem uzupełniającym. Mimo to energia cieplna z zakładów geotermalnych jest na pewno konkurencyjna w stosunku do gazu czy oleju – komentuje prezes Geotermii Mazowieckiej, Marek Balcer.

Energia geotermalna – idealne źródło energii?

W Polsce w dużym stopniu występują instalacje niskotemperaturowe, m.in. w Uniejowie (68°C), Pyrzycach (61°C), Mszczonowie (42°C) itd. Oznacza to, że w takich instalacjach konieczne jest dodatkowe źródło energii – jak np. gaz, a o OZE mówimy, jeśli w co najmniej 50 proc. wykorzystywane jest źródło alternatywne. Jak to wygląda w przypadku ciepłowni w Pyrzycach? – Geotermia Pyrzyce nie ma już problemów z zatłaczaniem, wcześniej przeszkodę stanowiło wysokie ciśnienie. Zastosowane super miękkie kwasowanie i udoskonalenie metody eliminowania kolmatacji w otworach zatłaczających, co pozwoliło doprowadzić otwory zatłaczające do lepszego stanu. Dzięki temu latem możemy zrezygnować z gazu, a w zimie używamy go znacznie mniej niż wspomniane przez Panią założenie – obecnie 66 proc. stanowi energia geotermalna, a 34 proc. gaz. Dążymy do tego, aby ograniczać gaz, bo jest najwyższym czynnikiem kosztotwórczym – chcemy, aby wody geotermalne były wykorzystywane w coraz większej ilości. Poza tym staramy się o dofinansowanie na panele fotowoltaiczne, aby także pozyskiwać samodzielnie energię z kolektorów, dzięki czemu nie będziemy musieli kupować energii elektrycznej w tradycyjny sposób. Działania te pozwolą z kolei obniżyć koszt ciepła – dodaje Anetta Głuchowska-Masłyk.

Ciepłownie geotermalne nieustannie stosują nowoczesne rozwiązania. – Przykładem może być niedawno wykonany odwiert w Sochaczewie, którego zdolności szacuje się na 3 MW energii cieplnej. Wiercenie i prace przygotowawcze trwały około 3 miesiące. W tak krótkim czasie trudno byłoby wybudować źródło energii konwencjonalnej, a tym bardziej słonecznej lub wiatrowej, nie mówiąc o powierzchni terenu potrzebnej do wybudowania instalacji o takiej mocy – informuje prezes Geotermii Mazowieckiej, Marek Balcer.

Polskie zasoby wód geotermalnych niosą duży potencjał. Gminy chcą przede wszystkim z ciepła geotermalnego zasilać lokalną sieć grzewczą, obiekty publiczne i indywidualnych odbiorców. – Teoretycznie z ciepła geotermalnego można produkować również energię elektryczną, ale źródło geotermalne musi posiadać odpowiednie parametry fizyczne. Przy aktualnie znanych technologiach źródło musi posiadać temperaturę minimalną 80-90oC – zauważa prezes Geotermii Mazowieckiej, Marek Balcer.

Warto korzystać z różnych dostępnych programów, możliwe jest bowiem kompleksowe wykorzystanie energii geotermalnej dla zabezpieczenia samowystarczalności energetycznej wielu gmin.

Bezpłatne warsztaty na temat OZE

Możesz wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, aby lepiej poznać wybrane instalacje OZE w województwie zachodniopomorskim. W razie zainteresowania otrzymasz też informacje dotyczące możliwości zdobycia dofinansowania, a także porady, słabe i mocne strony korzystania z OZE itp. Warsztaty są organizowane w woj. zachodniopomorskim, m.in. w Czaplinku, Sarbinowie, Tarnowie, Pyrzycach.

Więcej szczegółów oraz zapisy: www.pine.org.pl/klimapolka-zachodniopomorska

Czytaj również w: www.wsm.szczecin.pl

Artykuł sfinansował dla Ciebie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jest to część projektu pt.: „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Fundację Baltic Natura.Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej