więcej


Inicjatywy lokalne

Przykłady użytkowania odnawialnych źródeł energii w samorządach (21025)

2019-11-04

Drukuj
galeria

Trend na zachowania ekologiczne – jak m.in. recycling czy pozyskiwanie energii ze źródeł alternatywnych – spopularyzowało w dużym stopniu dołączenie Polski do Unii Europejskiej. Liczne samorządy – także z województwa zachodniopomorskiego – wdrożyły liczne działania z tego zakresu i rozwinęły się w szybkim tempie. Za przykład posłuży nam gmina Resko.

Działania podejmowane przez gminy na rzecz zrównoważonej energetyki zyskują uznanie w oczach mieszkańców i zwykle są inicjatywami popieranymi społecznie. Ponadto regionalne i lokalne instytucje niosą dodatkowe wsparcie w rozwoju systemów OZE i zrównoważonej energetyki, a także w działaniach edukacyjnych mających na celu poszerzanie świadomości na temat odnawialnych źródeł w społeczności lokalnej.

Zachodniopomorskie – lider w produkcji energii z OZE

Poszczególne samorządy są świadome możliwości i potencjału drzemiącego w OZE i prowadzą prężne działania w tym zakresie, dbając o lokalny rozwój – przykładowe gminy to Łobez, Resko, Radowo Małe, Czaplino.

Zachodniopomorskie to region będący numerem jeden w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Niekwestionowany lider produkuje aż ponad 18,6 proc. całej energii z OZE w Polsce. Wystarczyłoby to na pokrycie prawie 80 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię w całym regionie.

Na obszarze Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego są instalacje OZE o różnym charakterze –  m.in. biogazownie, instalacje fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę oraz małe elektrownie wodne.

Alternatywne źródła energii w gminie Resko

Część z nich znajduje się na terenie gminy Resko w powiecie łobeskim – na przykład mała elektrownia wodna o mocy 155 kW na rzece Rega czy elektrownie wiatrowe – tj. farma wiatrowa Resko I – 7 turbin wiatrowych o mocy 14 MW oraz farma  wiatrowa Resko II – 16 turbin zainstalowanych we wsiach Bełczna, Poradz i Klępnica o mocy całkowitej 32 MW w gminie Łobez, ale uznaje się je jako część elektrowni wiatrowej Resko II o mocy 76 MW).

Farma (eletrownia) wiatrowa Resko I o mocy 14,280 MW została wybudowana przez konsorcjum Aldesa Nowa Energia i Aldesa Energias Renovables i działa od 2013 roku. Składająca się ona z 7 turbin wiatrowych typu G90 firmy Gamesa o mocy 2,040 MW każda.

Farma wiatrowa Resko II o mocy 76 MW obejmuje 38 siłowni Vestas V100 o mocy 2 MW każda. Znajduje się na terenie gmin Brzeżno i Łobez. Elektrownia ta została wybudowana w 2015 roku, dzięki sukcesowi farmy Resko I. Województwo zachodniopomorskie to krajowy lider w zastosowaniu energetyki wiatrowej.

Instalacje fotowoltaiczne. Na terenie gminy znajdują się też mikroinstalacje prosumenckie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Panele fotowoltaiczne zamontowano na licznych obiektach – zaplanowano budowę instalacji m.in. na budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Resku (o mocy 3,78 kWp), na budynku Centrum Kultury w Resku (o mocy 49,59 kWp), na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Resku, Szkoły Podstawowej w Resku, Przedszkola Miejskiego w Resku, Szkoły Podstawowej w Starogardzie.

Warto dodać, że wśród rekomendacji specjalistów jest też budowa obiektu wykorzystującego kotły opalane biomasą na terenie województwa zachodniopomorskiego. Najlepsze ku temu warunki są w gminach Łobez i Połczyn-Zdrój, ale znaczna część terenu w drugiej z gmin to obszary chronione. Nie jest wykluczone, że perspektywy co do wykorzystania biomasy są też na terenie gmin Resko i Radowo Małe. Ponadto Resko ma też największy potencjał w całym Zachodniopomorskim do wybudowania małych elektrowni wodnych na rzece Rega.

Warsztaty na temat instalacji OZE

Warto wziąć udział w warsztatach na temat różnych systemów OZE organizowanych w województwie zachodniopomorskim, m.in. w Pyrzycach, Czaplinku, Sarbinowie, Tarnowie. Warsztaty są bezpłatne i dają szansę na uzupełnienie wiedzy na temat instalacji OZE, możliwościach uzyskania dofinansowania, zalet codziennej eksploatacji wybranych źródeł odnawialnych.

Więcej szczegółów: www.pine.org.pl/klimapolka-zachodniopomorska

Czytaj również w: www.slawno.naszemiasto.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej