więcej


Konsultacje społeczne w Ministerstwie Środowiska (11800)

2010-11-10

Drukuj
W Ministerstwie Środowiska trwają obecnie konsultacje społeczne oraz uzgodnienia międzyresortowe w sprawie istotnych dla ochrony klimatu projektów aktów prawnych.
Do 14 listopada 2010 r. można zgłaszać uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego osób zatrudnionych w jednostce uprawnionej do weryfikacji raportów określających osiągnięte efekty związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Projekt

Do 16 listopada 2010 r. można zgłaszać uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Projekt

Do 25 grudnia 2010 r. można zgłaszać uwagi w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który został opracowany na podstawie projektu założeń przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 22 czerwca br.

Projekt

Więcej informacji: www.mos.gov.pl/kategoria/2226_ustawy/

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.plUdostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej