więcej


Nauka o klimacie

Brak odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami zagraża uzdrowiskom (21132)

2020-01-22

Drukuj
galeria

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP wystosowało do prezesa Mateusza Morawieckiego stanowisko w sprawie istniejącego systemu prawnego gospodarowania odpadami komunalnymi i gwałtownego wzrostu cen za unieszkodliwianie odpadów.

W ocenie Stowarzyszenia funkcjonujący w Polsce system unieszkodliwiania odpadów w ewidentny sposób staje się niewydolny, a poprzez niewłaściwe rozwiązania prawne i organizacyjne samorządom uniemożliwia się aktywny wpływ na sposób zagospodarowania odpadów, a także na koszty ich odbioru i zagospodarowania.

Samorządy gmin uzdrowiskowych z niepokojem obserwują, że obecny system, pomimo gwałtownego wzrostu cen za usługi, w zakresie unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów i wzrostu obowiązkowych obciążeń finansowych naszych mieszkańców, nie rokuje rozwiązania problemu gospodarki odpadami w najbliższych latach - pisze Stowarzyszenie.

Gminy w miarę poprawnie zorganizowały system odbioru i selekcji odpadów od mieszkańców - zaznacza Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP - ale kuleje końcowe ogniwo tego systemu, związane z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów.

Główne przyczyny problemów według Stowarzyszenia to m.in.: wzrost stawek za przyjęcie odpadów do instalacji komunalnych, zniesienie regionalizacji RIPOK, niewystarczające możliwości termicznego przetwarzania odpadów i brak możliwości zagospodarowania frakcji kalorycznej odpadów nie nadających się do recyklingu, nieszczelność systemu i ograniczone możliwości zbytu odpadów wyselekcjonowanych.

Zarząd Stowarzyszenia działając w imieniu gmin uzdrowiskowych postuluje do rządu o:

  • Stworzenie systemu wsparcia finansowego dla samorządów celem budowy subregionalnych instalacji RIPOK w ramach zespołów gmin.
  • Stworzenie systemu prawnego do szybkiej budowy i sfinansowania budowy instalacji termicznej utylizacji RDF.
  • Zastosowanie czasowego mechanizmu pomostowego celem zmniejszenia bieżących obciążeń na poziomie instalacji komunalnych.
  • Przywrócenie gminom elastyczności w zakresie kształtowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  • Wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta z tytułu wytworzenia danego produktu na etapie jego sprzedaży, cyklu życia, eksploatacji i utylizacji.
  • Ograniczenie napływu strumienia odpadów z zagranicy.
  • Oznakowanie produktów – efektywna segregacja odpadów.
  • Edukację społeczną.


Źródło: PAP

Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej