więcej


Nauka o klimacie

Co naukowcy sądzą o klimacie? (16224)

2013-09-21

Drukuj

buck82 flickr BY-NCZmiany klimatu to temat trudny. Zrozumienie złożonych mechanizmów kształtujących klimat i wpływających na jego obecny stan nie ułatwiają polskie media, które często podają informacje dalekie od aktualnej wiedzy naukowej. Również wśród wypowiedzi polskich polityków krąży więcej mitów niż faktów na temat zmian klimatu. A gdzie w tym wszystkim można usłyszeć głos naukowców?

Możliwość poznania naukowych opinii na temat klimatu stwarza nowy portal "Nauka o klimacie" (www.naukaoklimacie.pl), tworzony z udziałem polskich naukowców. Głównym celem tego medium jest przekazywanie skomplikowanej wiedzy o zmianach klimatu w sposób zrozumiały dla każdego.

Jak wyjaśniają sami twórcy, "misją naszego portalu jest dostarczenie Państwu w sposób przystępny i przejrzysty wiarygodnej, dobrze udokumentowanej wiedzy o systemie klimatycznym naszej planety. Będziemy przedstawiać informacje na temat najnowszych wyników badań dotyczących mechanizmów, tempa i charakteru zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi".

Popularno-naukowy portal "Nauka o klimacie" prowadzą:

 • prof. dr hab. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, specjalista z zakresu fizyki chmur i opadów oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych;
 • Aleksandra Kardaś, fizyk atmosfery, specjalistka od transferu radiacyjnego w atmosferze oraz od nauczania o procesach i zjawiskach atmosferycznych;
 • Marcin Popkiewicz, fizyk jądrowy, przedsiębiorca, dziennikarz, autor książki "Świat na rozdrożu" i portalu "Ziemia na rozdrożu".

Poza informacjami o najnowszych wynikach badań na portalu znajdziemy także opisy zjawisk i metod badawczych, wyjaśnienia powszechnie powtarzanych mitów o klimacie oraz komentarze do pojawiających się w mediach przekłamań naukowych.

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że naukowcy nie są zgodni co do prawdziwości i przyczyn zmiany klimatu. Za sprawą kreowanej przez media "atmosfery konfliktów" zjawisko zmian klimatu przez sporą część opinii publicznej postrzegane jest nadal jako przedmiot wciąż nierozstrzygniętego sporu naukowego. Tymczasem, jak wyjaśnia Marcin Popkiewicz w jednym z obalanych na portalu mitów, 97% badaczy aktywnie publikujących artykuły o klimacie jest zdania, że klimat się ociepla, a spowodowane jest to aktywnością człowieka.

Co ważne, informacje zamieszczane w portalu "Nauka o klimacie" podlegają merytorycznej weryfikacji, prowadzonej przez członków Rady Naukowej, w skład której wchodzą wybitni polscy naukowcy aktywnie uczestniczący w badaniach systemu klimatycznego i regularnie publikujący wyniki swoich prac w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Członkami Rady Naukowej portalu "Nauka o klimacie" są:

 • dr hab. Piotr J. Flatau, fizyk atmosfery i oceanu ze Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego, Stany Zjednoczone;
 • dr hab. Wojciech W. Grabowski, fizyk atmosfery z National Center for Atmospheric Research, Boulder, Stany Zjednoczone;
 • prof. dr hab. Krzysztof E. Haman, członek-korespondent PAN, fizyk atmosfery z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, członek-korespondent PAN, hydrolog i klimatolog z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu;
 • prof. dr hab. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr hab. Krzysztof Markowicz, fizyk atmosfery z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • prof. dr hab. Mirosław Miętus, klimatolog, Katedra Meteorologii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. dr hab. Janusz Olejnik, specjalista od bilansów masy i ciepła, w tym bilansu węgla w ekosystemach z Katedry Meteorologii Wydziału Merlioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 • dr hab. Jacek Piskozub, fizyk morza z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie;
 • prof. dr hab. Renata Romanowicz, hydrolog z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
 • prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, biolog morza z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie;
 • prof. dr hab. Joanna Wibig, klimatolog z Katedry Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;
 • dr hab. Tymon Zieliński, oceanograf fizyczny, specjalista od aerozolu atmosferycznego z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

Portal "Nauka o klimacie" to nowe i z pewnością cenne źródło wiedzy na temat zmian klimatu. Polecamy go Państwa uwadze.

ChronmyKlimat.pl

fot. buck82 flickr BY-NC


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej