więcej


Nauka o klimacie

Czy istnieje konsensus naukowy względem globalnego ocieplenia? (13422)

2011-10-19

Drukuj

Argument sceptyków: "Pod projektem 'Petycja' (The Petition Project) podpisało się 31000 naukowców stwierdzając, że 'nie ma naukowych dowodów, że wyzwalanie dwutlenku węgla spowoduje w najbliższej przyszłości katastrofalne ocieplenie atmosfery Ziemi'". Co mówi nauka? Według oficjalnego stanowiska Akademii Nauk 19 krajów oraz wszystkich liczących się na świecie organizacji naukowych, które zajmują się badaniem klimatu, to ludzie powodują globalne ocieplenie. Bardziej precyzyjnie, 97% klimatologów aktywnie publikujących artykuły o klimacie popiera to stanowisko.

Oczywiście istnieją naukowcy, którzy odnoszą się sceptycznie do tezy, że globalne ocieplenie spowodowane jest przez ludzi. W ankiecie, którą wypełniło 3146 naukowców zajmujących się badaniem Ziemi, zadano pytanie: "Czy sądzisz, że ludzkie działanie jest istotnym czynnikiem powodującym zmiany globalnych temperatur?" (Doran 2009). Ponad 90% biorących udział w ankiecie miało doktoraty, a ponad 7% stopnie magistra. Ogółem, 82% naukowców odpowiedziało tak. Ale najbardziej interesująca była ilość odpowiedzi w porównaniu do poziomu doświadczenia w naukach klimatycznych. Z naukowców, którzy nie byli klimatologami i nie publikowali badań, 77% odpowiedziało "tak". Dla kontrastu, "tak" odpowiedziało 97,5% klimatologów aktywnie publikujących w obszarze badań klimatu. W miarę jak poziom aktywnych badań i specjalizacji w naukach klimatycznych rośnie, tak też rośnie odsetek naukowców uważających, że ludzie istotnie zmieniają globalne temperatury.

sks4

Rysunek 1: Odpowiedzi na pytanie ankiety "Czy uważasz, że ludzkie działanie jest znaczącym czynnikiem wpływającym na globalne temperatury?" (Doran 2009) Dane dla ogółu społeczeństwa pochodzą z ankiety Gallup'a z 2008 roku.

Najbardziej uderzająca jest różnica pomiędzy ekspertami od nauk klimatycznych (97,4%), a ogółem społeczeństwa (58%). Autorzy badań dochodzą do wniosku: "Wydaje się, że debata nad autentycznością globalnego ocieplenia i nad rolą ludzkiej działalności wśród tych, którzy rozumieją niuanse i naukowe podstawy procesów długoterminowych zmian klimatycznych w zasadzie nie istnieje. Wyzwaniem jest raczej, jak efektywnie przekazać ten fakt decydentom i społeczeństwu, które wciąż błędnie uważa, że sami naukowcy nie są przekonani o realności zmiany klimatu".

Organizacje naukowe popierające konsensus

Następujące organizacje naukowe stwierdzają, że "większość globalnego ocieplenia w ostatnich dekadach może być przypisana działalności ludzkiej":

 • American Association for the Advancement of Science
 • American Astronomical Society
 • American Chemical Society
 • American Geophysical Union
 • American Institute of Physics
 • American Meteorological Society
 • American Physical Society
 • Australian Coral Reef Society
 • Australian Meteorological and Oceanographic Society
 • British Antarctic Survey
 • Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences
 • Canadian Meteorological and Oceanographic Society
 • Environmental Protection Agency
 • European Federation of Geologists
 • European Geosciences Union
 • European Physical Society
 • Federation of American Scientists
 • Federation of Australian Scientific and Technological Societies
 • Geological Society of America
 • Geological Society of Australia
 • International Union for Quaternary Research (INQUA)
 • International Union of Geodesy and Geophysics
 • National Center for Atmospheric Research
 • National Oceanic and Atmospheric Administration
 • Royal Meteorological Society
 • Royal Society of the UK
 • Royal Society of New Zealand
 • Polska Akademia Nauk

Akademie Nauk z 19 różnych krajów bez wyjątku wspierają konsensus. 11 krajów podpisało wspólny komunikat wspierający pozycję konsensu:

• Academia Brasiliera de Ciencias (Brazil)

• Royal Society of Canada

• Chinese Academy of Sciences

• Academie des Sciences (France)

• Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (Germany)

• Indian National Science Academy

• Accademia dei Lincei (Italy)

• Science Council of Japan

• Russian Academy of Sciences

• Royal Society (United Kingdom)

• National Academy of Sciences (USA) (komunikat prasowy z 12 Marca 2009)

List 18 organizacji naukowych do Kongresu USA stwierdza:

"Obserwacje na całym świecie jasno potwierdzają, że zmiany klimaty zachodzą, a rygorystyczne badania naukowe demonstrują, że gazy cieplarniane emitowane w wyniku działalności ludzkiej są ich głównym motorem. Te wnioski są oparte na wielu niezależnych dowodach, a odwrotne stwierdzenia są niespójne z obiektywną oceną olbrzymiej bazy zweryfikowanych badań naukowych".

Konsensus jest także popierany przez Wspólny komunikat Sieci Afrykańskich Akademii Nauk (NASAC), do której należą następujące organizacje:

• African Academy of Sciences

• Cameroon Academy of Sciences

• Ghana Academy of Arts and Sciences

• Kenya National Academy of Sciences

• Madagascar's National Academy of Arts, Letters and Sciences

• Nigerian Academy of Sciences

• l'Académie des Sciences et Techniques du Sénégal

• Uganda National Academy of Sciences

• Academy of Science of South Africa

• Tanzania Academy of Sciences

• Zimbabwe Academy of Sciences

• Zambia Academy of Sciences

• Sudan Academy of Sciences

Przegląd zweryfikowanych badań naukowych:

Naukowcy powinni bazować swoje opinie na badaniach, które mogą się oprzeć krytyce. Przegląd wszystkich zweryfikowanych krytycznie streszczeń na temat "globalnej zmiany klimatu" opublikowanych pomiędzy 1993 a 2003 pokazuje, że nawet jeden artykuł nie odrzucił poglądu, mówiącego, że globalne ocieplenie jest spowodowane przez ludzi (Oreskes 2004). 75% artykułów zgadza się z pozycją konsensusową, a 25% nie komentuje tego (np. artykuły skoncentrowane na metodach analizy paleoklimatu). Więcej na temat ankiety Naomi Oreskes mozna znaleźć na stronie: www.skepticalscience.com/argument.php?a=24.

Lista badań odrzucających konsensus zrobiona przez Klausa-Martina Schulte

Nie można powiedzieć, że nie ma badań odrzucających pozycję konsensusową. Klaus-Martin Schulte zrobił przegląd streszczeń od 2004 do lutego 2007 i znalazł 32 artykuły (6%), które odrzucają pozycję większości. W tych przypadkach pouczające jest przeczytanie tych badań, żeby sprawdzić, czy one rzeczywiście obalają konsens i jeśli tak, to jakie są ich argumenty.

Podsumowanie sceptycznej analizy Schulte znajduje się na stronie: www.skepticalscience.com/argument.php?a=122

 

Tekst pochodzi ze strony: www.skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus-intermediate.htm

 

 

Tłumaczenie: Ireneusz Zawadzki

Link do oryginalnego artykułu: ziemianarozdrozu.pl/artykul/1905/czy-istnieje-konsensus-naukowy-wzgledem-globalnego-ocieplenia

źródło: Ziemia na Rozdrożu, fot. www.sxc.hu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej