więcej


Nauka o klimacie

Naukowcy kierują uwagę na energię morską (14715)

2012-08-30

Drukuj

El Hierro1.wikiZespół naukowców z Izraela i Wlk. Brytanii odkrył, że produkcja energii elektrycznej z energii oceanów na Ziemi może wzrosnąć dwukrotnie dzięki wykorzystaniu nowatorskich metod przewidywania energii falowej. Wyniki, zaprezentowane w czasopiśmie "Renewable Energy", mogą pomóc naukowcom w dalszych badaniach nad morską energią odnawialną, tak aby mogła się stać optymalnym źródłem energii.

Badania zostały dofinansowane z projektu WAVEPORT (Demonstracja i wdrożenie na skalę komercyjną konwertera energii falowej z innowacyjnym systemem dostrajania międzyfalowego), który otrzymał ponad 4,5 mln EUR z tematu "Energia" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

Naukowcy z Uniwersytetu w Exeter, Wlk. Brytania, i z Uniwersytetu w Tel Awiwie, Izrael, uzyskali energię ponad dwukrotnie większą od tej produkowanej obecnie dzięki opracowaniu sposobu precyzyjnego przewidywania siły kolejnej fali. W efekcie powstała znacznie sprawniejsza technologia.

Eksperci twierdzą, że choć energia morska mogłaby dostarczać Wlk. Brytanii ponad dwukrotnie więcej energii elektrycznej, to jednak jej pozyskiwanie i przetwarzanie przegrywa w starciu z energią słoneczną i wiatrową. Bez dotacji, energia morska nie jest również konkurencyjna rynkowo. Podczas gdy poczyniono znaczące postępy w tej dziedzinie badań, naukowcy nie byli w stanie stworzyć systemu, który nie ulegałby uszkodzeniu w nieprzyjaznym środowisku morskim. Nie udawało im się też zwiększyć sprawności pozyskiwania energii z fal.

Tutaj właśnie do akcji wkraczają najnowsze badania. Brytyjscy i Izraelscy naukowcy uporali się z tymi problemami poprzez wyposażenie urządzeń w możliwość dokładnego przewidywania siły kolejnej fali i reagowania poprzez pozyskiwanie z niej maksymalnej ilości energii. Obrali za cel absorbery punktowe - pływające urządzenia, których części poruszają się w reakcji na fale. Wytwarzają energię, którą przekazują następnie do sieci.

Zdaniem naukowców sprawność absorberów punktowych pod względem wytwarzanej ilości energii jest wyższa, jeżeli ich reakcja dokładnie odzwierciedla siłę fal. Podczas gdy wcześniejsze badania kładły nacisk na podniesienie wydajności, w toku tych ostatnich obrano za cel zwiększenie sprawności urządzenia poprzez przewidywanie i kontrolowanie wewnętrznych sił wywoływanych przez nadchodzące fale.

Naukowcy opracowali system, który wyposaża urządzenie w możliwość pozyskiwania maksymalnej ilości energii, dzięki przewidywaniu nadchodzącej fali. Dane pozwalają zatem, aby program aktywnie kontrolował reakcję, jaka jest wymagana na falę o określonej wielkości. Ryzyko uszkodzenia urządzenia zostało obniżone, gdyż reaguje ono odpowiednio do siły kolejnej fali. Efektem jest zatem wykluczenie konieczności wyłączania urządzenia w czasie niestabilnych warunków pogodowych, tak jak ma to obecnie miejsce.

"Nasze badania mogą potencjalnie przynieść ogromne postępy w rozwoju branży odnawialnej energii morskiej" – zauważa autor naczelny, dr Guang Li z Uniwersytetu w Exeter. "Korzyści zapewniane przez energię falową są znaczące, niemniej postęp w tej technologii stanowi wyzwanie. To istotny krok naprzód, który może otworzyć drogę energii falowej do odegrania znaczącej roli w zapewnianiu nam energii elektrycznej".

Współautor, dr Markus Mueller z Instytutu Środowiska i Zrównoważenia w kampusie Cornwall Uniwersytetu w Exeter, powiedział: "Kolejnym krokiem przed nami jest sprawdzenie, na ile sprawne może być to podejście w dużej skali, poprzez przetestowanie go na farmach konwerterów energii falowej".

 

Więcej informacji:

Uniwersytet w Exeter:
www.exeter.ac.uk

 

źródło: © Unia Europejska 2012 – CORDIS, fot. wiki by
www.cordis.europa.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej