więcej


Nauka o klimacie

Raport Met Office przestrzega przed skutkami zmian klimatu (13702)

2011-12-12

Drukuj

Pod koniec bieżącego stulecia jedna czwarta mieszkańców Wielkiej Brytanii może odczuwać znaczące braki wody – wynika z najnowszego raportu Met Office, opublikowanego podczas konferencji klimatycznej w Durbanie.

Uwzględniając przewidywany do roku 2100 wzrost brytyjskiej populacji ustalono, że problem ten może dotyczyć nawet 18 mln ludzi. Najbardziej narażeni są mieszkańcy gęsto zaludnionych obszarów południowo-wschodniej Anglii, gdzie już tego lata odnotowano rekordowo niskie opady i susze.

Raport przewiduje, że średnia temperatura w Wielkiej Brytanii może być wyższa o 3oC na południu i o 2,5oC na północy, w porównaniu ze średnią z lat 1960-1990.

W niektórych regionach Anglii meteorolodzy przewidują także wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi, związanych z podnoszeniem się poziomu mórz. Według najgorszego scenariusza nawet 160 tys. Brytyjczyków może wówczas zamieszkiwać na terenach najbardziej zagrożonych zalewami, w szczególności na obszarze południowego wybrzeża.

Nowy dokument Met Office, podobnie jak wiele wcześniejszych badań naukowych, przestrzega przed skutkami wzrostu globalnej temperatury. "Ten raport przedstawia niektóre bardzo realne zagrożenia, które napotykamy, jeśli odpowiednio nie ograniczymy emisji" – powiedział Chris Huhne, sekretarz w brytyjskim ministerstwie ds. klimatu i energii.

Raport przedstawiający potencjalne skutki zmian klimatu w Wielkiej Brytanii został przygotowany w ramach serii "Climate: observations, projections and impact", obrazującej sytuację w 24 wybranych krajach, zarówno tych rozwiniętych, jak i rozwijających się. Wszędzie, od 1960 roku, odnotowywano ocieplenie. Charakterystyczne jest także częstsze występowanie ekstremalnie wysokich temperatur, a rzadsze ekstremalnie niskich.

We wszystkich analizowanych krajach należy spodziewać się zwiększonego ryzyka zalania przybrzeżnych obszarów na skutek wzrostu poziomu morza. Do końca bieżącego stulecia oznacza to wzrost liczby narażonych osób o kolejne 49 milionów, głównie wśród mieszkańców Bangladeszu, Chin, Indii, Egiptu i Indonezji. W większości badanych państw stwierdzono także znaczący wzrost ryzyka powodzi związanych z wezbraniami wód rzecznych.

Raport stwierdza również, że zmiana warunków pogodowych będzie miała znaczący wpływ na produkcję żywności. W Bangladeszu, Brazylii, Chinach, Egipcie, Indiach, Rosji, Turcji i Stanach Zjednoczonych można spodziewać się spadku produkcji żywności. Tylko w niektórych regionach, m.in. na obszarze Niemiec i Japonii przewiduje się wzrost plonów. W przypadku Bangladeszu i Indii zagrożenie dla  bezpieczeństwa żywności przewiduje się już przed rokiem 2040.

„Życie milionów ludzi może zmienić się na zawsze. To sprawia, że wyzwanie, jakim jest zmniejszenie emisji staje się jeszcze bardziej pilne" – dodał Chris Huhne.

Krajowe raporty dostępne są pod adresem: www.metoffice.gov.uk/climate-change/policy-relevant/obs-projections-impacts

 

Anna Dąbrowska, ChrońmyKlimat
na podstawie: Met Office, The Daily Mail, The Guardian, BuisnessGreen

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej