więcej


Nauka o klimacie

Zmniejszmy temperaturę na Ziemi (15312)

2013-01-30

Drukuj

polar bear Scheherazade Al Arab flickr by-ncKlimat się zmienia – co do tego nie ma wątpliwości. Oczywiste jest także, że potrzebne są działania adaptacyjne. O konieczności ich wprowadzenia rozmawiano w piątek 25 stycznia w Ministerstwie Środowiska podczas prezentacji raportu Banku Światowego "Turn down the heat. Why a 4°C Warmer World Must be Avoided".

Bank Światowy o zmianach klimatu

Świat zmierza w stronę ocieplenia klimatu o 4°C, co ma nastąpić pod koniec wieku. Jeżeli ludzie nie podejmą działań na rzecz ochrony klimatu, czekają nas katastrofalne zmiany, takie jak gwałtowne fale upałów, obniżenie światowych zapasów żywności, podniesienie poziomu mórz – stwierdza raport naukowy przygotowany na zlecenie Banku Światowego.

Świat może i musi uniknąć ocieplenia o 4 stopnie – globalne ocieplenie nie może przekroczyć 2 stopni, powiedział prezes Banku Światowego Jim Yong Kim. Brak działań w sprawie zmian klimatycznych grozi przekształceniem świata, w którym dzisiaj żyjemy w zupełnie inny świat dla naszych dzieci. Zmiany klimatyczne są obecnie jednym z najważniejszych wyzwań rozwoju i musimy podjąć odpowiedzialność moralną za działania na rzecz przyszłych pokoleń, a szczególnie na rzecz najuboższych.

Niemniej jednak raport podaje, że wzrost ocieplenia o 4oC jest możliwy do zatrzymania – przy konsekwentnej realizacji działań można je ograniczyć do poniżej granicy 2oC.

Klimat się zmienia

"Anomalie pogodowe, które obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat potwierdzają, że klimat się zmienia. Zachodzące zmiany stanowią zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. Dlatego konieczna jest konstruktywna dyskusja z jednej strony o tym, jakie strategie adaptacji do czekających nas zmian obrać, jakie działania przystosowawcze podjąć. Z drugiej – jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych" – powiedział Marcin Korolec, minister środowiska.

"Aby skutecznie chronić klimat, działania adaptacyjne i zobowiązania redukcyjne muszą obejmować wszystkie kraje świata. Bez takiego wspólnego działania, nawet gdyby Unia Europejska, w tym Polska, zredukowała od jutra wszystkie emisje do zera, to i tak procesy globalnego ocieplenia będą postępować, bo odpowiadamy jako Europa jedynie za ok. 12% globalnych emisji. Jedynie wspólne działania całej społeczności międzynarodowej mogą być efektywne w walce z globalnym wyzwaniem jakim są zmiany klimatu. Polska jest głęboko zaangażowana w proces negocjacji nowego globalnego porozumienia klimatycznego. Doskonałą okazją ku temu będzie m.in. organizacja w tym roku w Warszawie konferencji klimatycznej ONZ – COP 19, której będziemy gospodarzem" – dodał minister Korolec.

SPA 2020...

Oprócz działań na rzecz wypracowania nowego globalnego porozumienia Ministerstwo Środowiska przygotowuje strategię adaptacji do zmian klimatu – strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020). Dokument wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych obszarach w okresie do roku 2020, np. w: gospodarce wodnej, rolnictwie, leśnictwie, różnorodności biologicznej i obszarach NATURA 2000, energetyce itp. Jednocześnie SPA2020 określa konkretne działania adaptacyjne, które należy podjąć, wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz podaje wskaźniki monitorowania i oceny realizacji przyjętych celów.

Działania adaptacyjne zawarte w SPA2020 obejmują zarówno przedsięwzięcia techniczne, jak np. budowa niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża, jak i zmiany regulacji prawnych, np. zmiany w systemie planowania przestrzennego ograniczające możliwość zabudowy terenów zagrożonych powodziami. Strategia wskazuje także ramy finansowania realizacji działań, np. mówi o możliwości wykorzystania funduszy UE na lata 2014-2020.

"Strategia stanowi pierwszy krok w kierunku zdefiniowania długofalowej wizji adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Jednocześnie, niezwykle ważna jest edukacja społeczna w tym obszarze, w tym przybliżanie wyników badań i opracowań naukowych, jak raport Banku Światowego. W walce ze zmianami klimatu liczy się działanie każdej pojedynczej jednostki, a do jego podjęcia konieczna jest edukacja" – dodał minister Korolec.

Więcej o raporcie Banku Światowego na stronie:

 

źródło: Ministerstwo Środowiska, fot. Scheherazade Al Arab flickr by-nc

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej