więcej


Szansa na staż w ochronie środowiska w niemieckich instytucjach (11827)

2010-09-28

Drukuj
Tylko do 4 października 2010 r. trwa nabór wniosków na elitarne stypendia/staże fundowane przez niemiecka fundację Deutsche Bundesstiftung Umwelt (www dbu.de/online). Jedyne tego typu staże dostępne w Polsce - w wysokości ponad 1000 EUR jest kierowane do absolwentów i doktorantów różnych kierunków studiów, którzy chcą realizować ciekawy projekt związany z ochroną środowiska, a tym samym zdobywać doświadczenie zawodowe w tym kierunku w Niemczech.
Program został objęty Honorowym Patronatem Ministra Środowiska, 
profesora Andrzeja Kraszewskiego


Celem stypendium jest szkolenie profesjonalnych kadr ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie grupie laureatów stażu zawodowego (pół roku lub rok możliwości pracy w najbardziej prestiżowych instytucjach w Niemczech: m.in. firmach konsultingowych, bankach, instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach). Istnieje możliwość wskazania miejsca odbywania stażu przez laureata. Stypendium DBU ułatwia start zawodowy przez zdobycie praktycznego doświadczenia, budowanie kompetencji, naukę języków, nawiązywanie kontaktów.

Najważniejsze kryteria, jakie powinien spełniać kandydat:
  • ciekawy pomysł na realizację projektu - stażu w Niemczech,
  • posiadanie stopnia magistra uczelni (polskiej lub innej europejskiej) uzyskanego w ciągu ostatnich trzech lat,
  • dobre wyniki w nauce,
  • wiek maksymalny 31 lat,
  • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
Laureaci są wyłaniani w drodze konkursu. Partnerem DBU w prowadzeniu programu na terenie Polski jest Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (www.sds.org.pl). Stypendysta otrzymuje pełne ubezpieczenie oraz dodatek do nauki języka niemieckiego w wys. 450 EUR do wykorzystania przed wyjazdem lub w czasie stypendium.

Program Stypendialny DBU jest kontynuacją prowadzonego w latach 1997 – 2006 Ogólnopolskiego Konkursu Fundacji im. Nowickiego i DBU dla Najlepszych Absolwentów w dziedzinie Ochrony Środowiska. Inicjatorem konkursu był prof. Maciej Nowicki - naukowiec, polityk, menadżer, były Minister Środowiska oraz prezes Ekofunduszu, który w 1996 r. otrzymał nagrodę DBU za zasługi dla ochrony środowiska. Wówczas pieniądze z nagrody przeznaczył na finansowanie stypendiów dla młodych specjalistów ochrony środowiska wchodzących na rynek pracy.

Termin aplikowania mija 4 października 2010 – aplikacja w systemie on-line jest możliwa na stronie www.dbu.de/1751.html. Koordynatorem programu w Polsce jest Wiesława Dyki, do której prosimy kierować wszelkie pytania:

Wiesława Dyki
Przedstawiciel DBU w Polsce
Tel.: 071 321 34 31
wdyki@eko.wroc.pl
Więcej na temat konkursu: www.sds.org.pl (zakładka „Stypendia DBU”)

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej