więcej


Zielona gospodarka

Wzrost obrotów na rynku handlu emisjami w marcu w związku z bliskim terminem umorzenia uprawnień do emisji CO2 (15562)

2013-04-09

Drukuj

W marcu była widoczna wzmożona aktywność uczestników rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Podczas 21 dni sesyjnych na rynkach spotowych oraz aukcjach sprzedano łącznie 79,48 mln jednostek EUA oraz 1,54 mln jednostek CER, co daje wynik lepszy niż przed miesiącem odpowiednio o 18,5 proc. i 40,2 proc.

Dodatkowo poprzez pięć aukcji uprawnień EUA, które mogą być wykorzystane do rozliczenia obecnego okresu, wprowadzono do obrotu ponad 9,88 mln jednostek. Przy miesięcznym współczynniku zmienności cen na poziomie 10,54 proc. uprawnienia EUA nabywano po cenach z przedziału 3,44-4,83 euro. Zdecydowanie silniejszym ruchom ulegały ceny jednostek CER, których wycena (0,07 euro) podczas ostatniego dnia sesyjnego była niższa o 73 proc. niż na początku miesiąca (0,26 euro).

Brak perspektyw na pojawienie się w marcu bodźca podnoszącego wartość uprawnień był wyjątkowo odczuwalny przez pierwsze 20 dni miesiąca. Niepewność co do przyszłych działań Komisji Europejskiej w połączeniu z takimi sygnałami jak np. komunikat ministra środowiska Niemiec o odłożeniu decyzji w sprawie „backloadingu" na drugą połowę kwietnia 2013 r. spowodowały w tych dniach spadek średnich cen uprawnień do poziomu 3,44 euro, co oznaczało spadek o prawie 25 proc.

Na początku miesiąca Komisja Europejska ogłosiła również termin (2 kwietnia br.) publikacji danych za rok 2012 dotyczących zweryfikowanych emisji z instalacji oraz od operatorów lotniczych objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (EU ETS). Prognozy większości analityków wskazywały na obniżkę wcześniejszych szacunków, co również skutkowało deprecjacją wartości uprawnień.

Dopiero informacja o poparciu przez kolejne państwa propozycji odsunięcia w czasie wprowadzenia na rynek 900 mln uprawnień w pierwszych trzech latach obecnego okresu rozliczeniowego wpłynęły na odwrócenie spadkowego trendu cen jednostek. Po dołączeniu Irlandii i Słowenii do grona krajów popierających interwencję Komisji pomysł może liczyć na poparcie 214 z 345 głosów w Parlamencie Europejskim. By projekt uzyskał akceptację, niezbędne jest wsparcie 255 głosów. Urealnienie się przyszłych działań Komisji skutkowało 8-dniowymi wzrostami, po których ceny w ostatnim dniu sesyjnym marca zatrzymały się na poziomie 4,83 euro, przebijając tym samym cenę z początku miesiąca.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w kwietniu można oczekiwać konkretnych sygnałów dotyczących przyszłości zagospodarowania nadwyżki uprawnień. Obecnie ceny zbliżają się do poziomów notowanych w lutym, a w niedalekiej przyszłości można spodziewać się próby przebicia obecnie obowiązującego poziomu oporu cenowego 5,52 euro/EUA. Tylko po wyraźnym sygnale ze strony Komisji utrzymanie ruchów wzrostowych wydaje się możliwe.

Autorami komentarza są: dr Juliusz Preś – członek zarządu Domu Maklerskiego Consus S.A. oraz Wojciech Hofman – makler, Consus S.A.

 

źródło: Dom Maklerski Consus SA
www.consus.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej