więcej


Zyskaj na czysto (10820)

2010-09-28

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Tylko do 30 września 2010 małe i średnie przedsiębiorstwa angażujące się w ochronę środowiska, wdrażające innowacyjne i oryginalne rozwiązania ekologiczne mają szansę zgłaszać się do XII edycji ogólnopolskiego Konkursu „Czysty Biznes” organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. To doskonała szansa na promocję i wzrost konkurencyjności firmy.
Konkurs Czysty Biznes, pod honorowym patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego, skierowany jest do wszystkich polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które w swojej działalności zwracają szczególną uwagę na ochronę środowiska. Konkurs, a także związany z nim Program Czysty Biznes, jest źródłem wielu pomysłów oraz rozwiązań, które poza korzyściami ekologicznymi prowadzą do uzyskania oszczędności, poprawy wizerunku firm oraz wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym. Co więcej, zdobycie nagrody Czystego Biznesu może okazać się początkiem drogi do międzynarodowego sukcesu. Laureaci Konkursu Ogólnopolskich Nagród Czysty Biznes mogą bowiem uczestniczyć w krajowych eliminacjach do Europejskich Nagród Biznes dla Środowiska przyznawanych co dwa lata przez Komisję Europejską.

Konkurs „Czysty Biznes” trwa nieprzerwanie od ponad 10 lat i cieszy się rosnącym zainteresowaniem środowiska biznesowego, o czym świadczy fakt, że z Kapitułą Konkursu związani są przedstawiciele Rządu oraz liczących się organizacji biznesowych i firm, m.in. Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Rozwoju Regionalnego czy Prezydent PKPP Lewiatan, Henryka Bochniarz.
 

Laureaci i wyróżnieni w konkursie Czysty Biznes 2009.

Co roku polscy przedsiębiorcy konkurują ze sobą w sześciu kategoriach:
- zarządzanie energią, wodą i odpadami, czyli podejmowanie systematycznych działań prowadzących do zmniejszenia ilości produkowanych odpadów stałych i ciekłych, zużycia energii, wody, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz do poprawy komunikacji i wymiany informacji wewnątrz firmy, zwiększania motywacji i zaangażowania pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska.
- innowacyjny proces – to kategoria dla firm, które zaprojektowały lub/i zastosowały nowe procesy, techniki, jak i przełożyły już istniejące. W obu przypadkach zastosowana technologia powinna mieć pozytywny wpływ na aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Ważna jest możliwość zastosowania innowacji na szerszą skalę - w innych przedsiębiorstwach.
- innowacyjny produkt – zgłaszany do konkursu produkt powinien zwiększać efektywność wykorzystania zasobów oraz redukować niekorzystne dla środowiska oddziaływania. Ważna jest możliwość zastosowania produktu na szerszą skalę w innych przedsiębiorstwach.
- produkt i usługa w turystyce – kategoria dla firm z branży turystycznej (hotel, pensjonat, restauracja). Zgłaszany produkt lub usługa powinny propagować przyjazne środowisku sposoby wypoczynku, przyczyniać się do edukacji ekologicznej turystów oraz prowadzić do zwiększenia konkurencyjności i wyróżnienia na rynku turystycznym.
- wizerunek to najbardziej efektywny i pomysłowy sposób zagospodarowania i upiększenia otoczenia firmy (zieleń, mała architektura, oznakowanie) przy zaangażowaniu jej pracowników oraz partnerów lokalnych.
- współpraca międzynarodowa rozumiana jako współpraca przynajmniej dwóch organizacji wywodzących się z różnych sektorów (prywatnego, publicznego, pozarządowego i akademickiego), przy czym jedna instytucja/ firma powinna mieć rodowód unijny, a pozostałe - krajów rozwijających się, akcesyjnych.

Ceremonia wręczenia Ogólnopolskich Nagród „Czysty Biznes” 2010 odbędzie się podczas XII Dorocznego Spotkania Klubów Czystego Biznesu, 5 listopada br. w Nosalowym Dworze w Zakopanem.

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 30 września 2010 roku przesłać na adres Fundacji Partnerstwo dla Środowiska formularz konkursowy wraz z załącznikami.

Szczegóły na: www.czystybiznes.pl
 
***
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska od 1997 r. pomaga mieszkańcom ponad 20 regionów Polski zmieniać swoje otoczenie – rozwijać współpracę lokalną, przedsiębiorczość i szacunek dla środowiska naturalnego. Wspólnie z ponad 600 partnerami z Polski (organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje samorządowe, przedsiębiorstwa), realizuje sześć długoletnich programów, które wprowadzają zasady zrównoważonego rozwoju w codzienne życie Polaków: Grupy Partnerskie, Zielone Szlaki – Greenways, Szkoły dla Ekorozwoju, Czysty Biznes, Ekomuzea, Marka Lokalna. Programy Fundacji są nieustannie rozwijane zgodnie z lokalnymi potrzebami. Działania te obejmują m.in. pomoc finansową, doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, certyfikację środowiskową, proponowanie innowacyjnych rozwiązań i upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla środowiska.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, w ramach realizowanych programów, przyznaje certyfikaty środowiskowe: Zielona Flaga, Przyjazny Rowerom, Czysta Turystyka, Zielone Biuro.


źródło: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
www.fpds.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej