więcej


Książki / raporty

2050.pl – podróż do niskoemisyjnej przyszłości (15873)

2013-06-28

Drukuj

okladka raport 2050W 2012 roku Instytut Badań Strukturalnych i Instytut na rzecz Ekorozwoju zainicjowały prace nad przygotowaniem dokumentu analizującego możliwości stworzenia do 2050 roku w Polsce gospodarki niskoemisyjnej. Gospodarki szanującej środowisko naturalne, biorącej pod uwagę interesy nie tylko bieżącego, lecz także przyszłych pokoleń, dla której czyste powietrze, niezdewastowany krajobraz i zdrowie publiczne nie są mniej ważne niż zysk finansowy. Niżej prezentowany raport jest owocem tych prac.

W zamyśle autorów opracowanie ma stać się swoistą mapą drogową niskoemisyjnego rozwoju Polski do roku 2050, pomocną przy dokonywaniu wyborów strategicznych w naszej polityce przemysłowej, energetycznej, transportowej, środowiskowej i regionalnej.

Centralnym pojęciem raportu "2050.pl – podróż do niskoemisyjnej przyszłości" jest "modernizacja". Jak podkreślają autorzy raportu, pod tym pojęciem rozumieją nie tyle rozwój stricte gospodarczy, co raczej cywilizacyjny – a więc taki, w którym hierarchia wartości cenionych przez polskie społeczeństwo i polską politykę zmieni się tak, jak zmienia się dziś w krajach rozwiniętej Północy.

Dziś Polska może wybrać między dwoma drogami. Możemy pójść ścieżką umiarkowanego wzrostu – utrzymującą cywilizacyjne status quo. Możemy jednak wybrać podróż szlakiem opartym na trzech głównych filarach: poprawie jakości instytucji i regulacji, innowacjach oraz efektywnym wykorzystywaniu zasobów.

W ocenie autorów raportu Polska w przyszłości musi być krajem kreatywnym, konkurencyjnym instytucjonalnie, atrakcyjnym kulturowo, a nade wszystko – takim, który wie, że jego rozwój nie może odbywać się kosztem innych – mieszkańców biedniejszych regionów świata i przyszłych pokoleń. By tak się stało, musimy zmienić nasz sposób myślenia i działania – zainwestować w innowacyjność, efektywność zasobową i jakość instytucji publicznych. W raporcie dowiedziono, analizując kompleksowy pakiet zmian w polskiej energetyce, przemyśle, rolnictwie i usługach, że taka niskoemisyjna modernizacja jest w zasięgu ręki.

Raport "2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości" dostępny jest pod adresem:
np2050.pl/files/raport/NP_2050__CALOSC_internet.pdf

Publikacja powstała w ramach projektu "Niskoemisyjna Polska 2050":
www.niskoemisyjnapolska2050.pl.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej