więcej


Książki / raporty

Analiza możliwości i zasadności wprowadzenia mechanizmów wsparcia gazowych mikroinstalacji kogeneracyjnych – wsparcie energetyki rozproszonej – energetyka społeczna (15516)

2013-03-21

Drukuj

okladka mikrogeneracjaOpracowanie Instytutu im E. Kwiatkowskiego ma na celu dogłębną analizę energetyki rozproszonej i mikrokogeneracji jako podstawy gospodarki niskoemisyjnej, przedstawienie barier jej rozwoju oraz zaproponowanie instrumentów niwelujących te bariery i intensyfikujących wykorzystanie źródeł mikrokogeneracyjnych.

Analiza ukierunkowana na rozwój energetyki rozproszonej i mikrokogeneracji pokazuje istotne luki wiedzy; w tym kontekście istotne jest:

  • Poznanie akceptacji społecznej energetyki prosumenckiej.
  • Porównanie społecznej akceptacji energetyki prosumenckiej z energetyką korporacyjną (energetyka niskoemisyjna, biogaz, OZE, elektroenergetyka, gazownictwo, węgiel kamienny, gaz ziemny, LPG, ropa naftowa).
  • Zbudowanie podstaw społeczeństwa przyjaznego energetyce prosumenckiej.
  • Przygotowanie propozycji wsparcia rozwoju podstaw energetyki prosumenckiej – źródła rozproszone, mikrokogeneracja.

Niniejsza analiza daje nowe spojrzenie na energetykę rozproszoną i mikrokogenerację, które są filarami energetyki prosumenckiej. Wyniki tych prac powinny wygenerować mechanizmy wsparcia dla energetyki prosumenckiej. Może się okazać, że aspekty społecznej motywacji będą efektywniejsze w rozwoju mikrokogeneracji niż instrumenty zachęty dla energetyki korporacyjnej. Nie zmienia to faktu, że badając różne modele społecznej akceptacji, poznamy prawdziwy obraz potrzeb społecznych co do wspierania energetyki.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.

źródło: Instytut im. E. Kwiatkowskiego


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej