więcej


Książki / raporty

Analiza wpływu ograniczenia wykorzystania jednostek CER/ERU z projektów redukujących gazy przemysłowe na rynek węglowy i cenę uprawnień do emisji (11078)

2011-01-12

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Niniejsze opracowanie KASHUE-KOBiZE ma na celu pokazanie głównych uwarunkowań dotyczących dodatkowego ograniczenia wykorzystania na terenie Unii Europejskiej mechanizmów offsetowych jakimi są jednostki CER/ERU oraz analizę wpływu takiego ograniczenia na sytuację w EU ETS i non-ETS.
Zarówno w obecnym okresie 2008-2012, jak i przyszłym – w latach 2013-2020, instalacje objęte systemem EU ETS mogą do pewnego poziomu rozliczad własną emisję jednostkami CER/ERU. Również, same państwa członkowskie mogą stosować tego typu jednostki do zbilansowania swoich celów redukcyjnych w ramach protokołu z Kioto, a od 2013 r. do pokrycia emisji w obszarze non-ETS. Przyjęty w 2009 r. tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny zawiera szczegółowe przepisy dotyczące takiego wykorzystania, wprowadzając zarówno wymagania ilościowe, jak i jakościowe odnośnie jednostek CER/ERU.

W opracowaniu dokonano próby oszacowania wystąpienia potencjalnych niedoborów lub nadpodaży jednostek CER/ERU w okresie 2008-2020, po uwzględnieniu zmian na skutek wprowadzenia ograniczeń w wykorzystaniu jednostek CER/ERU pochodzących z projektów redukujących gazy przemysłowe takie jak: HFC-23, N2O oraz ich wpływ na ceny uprawnień do emisji CO2 (EUA).

Niniejszy materiał powstał w okresie poprzedzającym przedstawienie na stronach internetowych Komisji Europejskiej w dniu 25 listopada 2010 r. projektu rozporządzenia w sprawie ograniczeń w zakresie wykorzystania międzynarodowych jednostek z projektów związanych z gazami przemysłowymi, wraz z towarzyszącą mu Oceną skutków regulacji (Impact Assessment - IA).

Publikacja do pobrania w pliku PDF


źródło: KASHUE-KOBiZE
www.kashue.pl


 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej