więcej


Książki / raporty

Barometr zrównoważonego rozwoju 2010-2011 (14763)

2012-09-05

Drukuj

okladka barometrOpracowanie pt. "Barometr zrównoważonego rozwoju 2010-2011" to kolejna propozycja Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE) z serii publikacji dokumentujących postępy w zrównoważonym rozwoju, wydanych pod tą samą nazwą, w latach 2007-2008 i 2008-2009. W tym barometrze nie ma tematyki dominującej. Instytutu na rzecz Ekorozwoju dokonał wyboru kilku elementów życia społeczno-ekonomicznego, które – zdaniem InE – odzwierciedlają stan wdrażania zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Przegląd sytuacji w zakresie wdrażania w Polsce zrównoważonego rozwoju rozpoczyna rozdział "Notatki ekologiczne 2010-2011", w którym autor – Krzysztof Kamieniecki – podjął próbę autorskiego (prezentującego stanowisko Instytutu na rzecz Ekorozwoju) podsumowania sytuacji. Próba obejmuje zarówno zagadnienia "tradycyjne" (np. ocenę stanu środowiska, gospodarki odpadami czy ochrony przyrody), jak i odniesienia do problematyki gospodarczej.

Kolejny tekst poświęcony jest świadomości ekologicznej społeczeństwa polskiego. Dr Marta Strumińska-Kutra, autorka raportu "Świadomość ekologiczna Polaków – analiza wyników badań ilościowych z lat 1992-2011" zaprezentowała zmienność postaw społeczeństwa wobec środowiska w stosunkowo długim okresie, w którym nastąpiły: transformacja gospodarki, akcesja do UE, tworzenie nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz – jak się zakłada – wzmocnienie zasad zrównoważonego rozwoju.

W opracowaniu zwrócono także uwagę na politykę transportową. W 1999 r. Instytut na rzecz Ekorozwoju zakończył prace nad "Alternatywną Polityką Transportową w Polsce według zasad zrównoważonego rozwoju" (APT). Wojciech Szymalski, w artykule "Alternatywna Polityka Transportowa według zasad zrównoważonego rozwoju – 13 lat później" analizuje współczesną politykę transportową z perspektywy dokumentu opracowanego przed laty. Analiza pokazuje, że prowadzona obecnie polityka transportowa jest na zdecydowanie promotoryzacyjnej ścieżce.

W poszukiwaniu bardziej optymistycznej diagnozy warto spojrzeć na zagadnienie efektywności energetycznej. Artykuł "Efektywność energetyczna zużycia energii – między deklaracjami, stanem obecnym a przyszłością" autorstwa Aleksandry Arcipowskiej i Agnieszki Tomaszewskiej jest interesującą analizą postępów w poprawie efektywności energetycznej w Polsce.

Przegląd wdrażania w Polsce zasad zrównoważonego rozwoju kończy tekst "Monitoring tworzenia sieci Natura 2000 w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2010-2011 i w I kwartale 2012 r.". Jego autorka, Bożenna Wójcik, prezentuje wyniki prowadzonego od ponad 12 lat monitoringu zmian związanych z wdrażaniem w Polsce Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.


Polecamy także inne publikacje Instytutu na rzecz Ekorozwoju dostępne pod adresem:

www.ine-isd.org.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej