więcej


Książki / raporty

Biogazownia – przemyślany wybór. Co powinien wiedzieć każdy obywatel? (16091)

2013-08-27

Drukuj

okladka obywatelBroszura Instytutu na rzecz Ekorozwoju została przygotowania głównie z myślą o mieszkańcach terenów wiejskich, gdzie biogazownie są planowane, powstają lub gdzie istnieje potencjał ich rozwoju. Przedstawiono w niej m.in. podstawowe korzyści i zagrożenia związane z funkcjonowaniem biogazowni.

Kluczowe w powodzeniu lokalizacji i funkcjonowania biogazowni jest zbudowanie zaufania pomiędzy społecznością lokalną, przedstawicielami gminnej władzy samorządowej oraz inwestorem. Ważne jest zapewnienie udziału społeczeństwa w procesie przygotowania dokumentów planistycznych opracowywanych na poziomie gminy, w których może być przewidywana lokalizacja biogazowni, takich jak studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania czy założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Mieszkańcy gmin powinni wykorzystywać wszelkie możliwości uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji o warunkach zabudowy, uwarunkowaniach środowiskowych (wraz z procedurą oceny oddziaływania na środowisko) oraz o pozwoleniu na budowę. Nie bez znaczenia jest także możliwość zaangażowania się społeczności lokalnej w procesy związane z funkcjonowaniem biogazowni, co umożliwia osiągnięcie korzyści zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.

 

Polecamy także inne publikacje Instytutu na rzecz Ekorozwoju dostępne pod adresem:

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej