więcej


Książki / raporty

Biogazownia – przemyślany wybór. Co powinny wiedzieć władze samorządowe? (16090)

2013-08-27

Drukuj

okladka samorzadBroszura Instytutu na rzecz Ekorozwoju skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów terytorialnych, zaangażowanych lub planujących zaangażowanie w proces inwestycyjny. Przedstawiono w niej podstawowe informacje związane z realizacją inwestycji biogazowych dotyczące bezpośrednio zagadnień związanych z oddziaływaniem na lokalne społeczności.

Użytkowanie biogazu niesie wiele korzyści dla lokalnego rozwoju, zwłaszcza na terenach wiejskich, a w szczególności:

  • generuje lokalne przychody i nowe miejsca pracy;
  • przynosi samorządom lokalnym korzyści podatkowe wynikające z funkcjonowania biogazowni;
  • stwarza możliwość sprzedaży wytworzonych na miejscu energii elektrycznej i ciepła czy gazu;
  • ułatwia zbyt płodów rolnych i zagospodarowanie odpadów z produkcji rolnej;
  • oferuje alternatywny sposób utylizacji odpadów organicznych powstających w miejscowych gospodarstwach rolnych i lokalnych zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

Jednocześnie biogazownie mogą stwarzać zagrożenie, zwłaszcza w wyniku:

  • powstawania odorów związanych z funkcjonowaniem biogazowni oraz transportem substratów i pozostałości pofermentacyjnej;
  • hałasu wytwarzanego przez urządzenia zainstalowane w biogazowni oraz w czasie transportu substratów i pozostałości pofermentacyjnej;
  • zwiększenia natężenia ruchu kołowego wynikającego z konieczności dowożenia substratów do biogazowni od dostawców zewnętrznych, co powoduje m.in. niszczenie dróg;
  • powstawania odorów m.in. podczas niewłaściwego przechowywania niektórych substratów pochodzących z zakładów przemysłu rolno-spożywczego.

Ze względu na to wszystko należy podkreślić szczególnie ważną rolę władz lokalnych, które powinny z dużą starannością podejść do decyzji o lokalizacji biogazowni, a także kontroli ich funkcjonowania, oraz rozwinąć ścisłą współpracę ze społecznością, tak aby przewaga korzyści z wykorzystania biogazu nie została utracona pod wpływem często nieracjonalnych argumentów przeciwników inwestycji.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.

 

Polecamy także inne publikacje Instytutu na rzecz Ekorozwoju dostępne pod adresem:

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej