więcej


Książki / raporty

Czy warto inwestować w atom? Ekonomiczne i finansowe aspekty rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (11077)

2011-01-17

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Publikacja, przygotowana na zlecenie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki, została stworzona w celu wypracowania rzetelnej odpowiedzi na pytanie o przydatność i opłacalność wdrażania w Polsce energetyki jądrowej. Autorzy publikacji, Andrzej Guła oraz prof. dr hab. inż. Jan Popczyk próbowali odpowiedzi na pytanie, czy polskie społeczeństwo i gospodarka mogą skorzystać, czy stracić na budowie elektrowni jądrowych. 
Jak się wydaje, najważniejsze wnioski z analiz wykonanych przez autorów raportu to:
  • podawane przez rząd koszty budowy elektrowni jądrowych w Polsce są nie doszacowane, koszt energii elektrycznej z ta kich instalacji będzie wyższy niż z elektrowni węglowych i gazowych oraz rozproszonych źródeł biogazowych. Pociągnie to za sobą w konsekwencji wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych;
  • udzielenie gwarancji rządowych na budowę elektrowni jądrowej, w sytuacji deficytu budżetowego oraz bardzo wysokiego zadłużenia wewnętrznego i zewnętrznego, doprowadzić może do załamania finansów publicznych;
  • budowa i włączenie instalacji jądrowych do krajowej sieci przesyłowej, bez znaczących inwestycji, nie jest i nie będzie możliwe. Pociągnie to za sobą dalszy wzrost kosztów energii z tych źródeł, a także może spowodować opóźnienie uruchomienia elektrowni wynikające z konieczności uzgodnień i prac inwestycyjnych dla rozwoju nowych sieci przesyłowych;
  • realizacja konkurencyjnego, wobec rozwoju energetyki jądrowej, sposobu pokrycia potrzeb energetycznych Polski, np. tzw. scenariusza innowacyjnego (wzrost udziału odnawialnych źródeł energii – przede wszystkim w oparciu o produkcję biogazu rolniczego), pociąga za sobą zbliżone nakłady inwestycyjne, przy jednoczesnym znacznie wyższym poziomie korzyści społecznych i gospodarczych oraz znaczącym zmniejszeniu zagrożenia niepokrycia zapotrzebowania na przyrost mocy szczytowej. Oznacza to, że rozwój energetyki jądrowej przyniesie Polsce mniejsze korzyści gospodarcze i społeczne, a także niższy poziom bezpieczeństwa energetycznego, niż program zwiększenia efektywności wykorzystania energii i wzrostu jej produkcji opartej na surowcach odnawialnych.
Publikacja do pobrania w pliku PDF


źródło: Koalicja Klimatyczna, www.koalicjaklimatyczna.org
Polski Klub Ekologiczny - Okręg Mazowiecki, www.pke-om.most.org.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej