więcej


Książki / raporty

Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku (15309)

2013-01-28

Drukuj

okladka gus ozeW listopadzie 2012 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował coroczny raport "Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku". Celem publikacji jest przedstawienie informacji z zakresu pozyskiwania i zużycia energii ze źródeł odnawialnych w roku 2011 oraz dostępnych danych za lata 2002–2010.

W raporcie udostępnione zostały dane na temat: stopnia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce polskiej, bilansów nośników energii ze źródeł odnawialnych w latach 2006–2011 oraz dostępne dane za lata 2002–2011, produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych, osiągalnych moce urządzeń wykorzystujących źródła odnawialne do produkcji energii elektrycznej, sektorowego i całkowitego udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2011 roku. Polska na tle innych krajów UE.
Niektóre wnioski płynące z dokumentu:

  • Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym pozyskaniu energii pierwotnej ogółem w 2011 roku wyniósł 11,2%.
  • Najwięcej ten energii dostarczyła biomasa stała – 85,6%.
  • W 2010 roku OZE wytworzyły jedynie 7% energii elektrycznej w Polsce. W UE było to 19,9%.
  • Na tle Unii Europejskiej Polska wypada lepiej tylko, jeśli wziąć pod uwagę finalne zużycie energii. W 2010 roku w UE ze OZE pochodziło 6,8%, w Polsce – 7%.

Szczegółowe omówienie publikacji znajduje się w artykule ChronmyKlimat.pl "Odnawialne źródła energii w Polsce w 2011 roku".

Raport można pobrać ze strony www.stat.gov.pl/gus/5840_3680_PLK_HTML.htm.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej