więcej


Książki / raporty

Klimat dla innowacji, innowacje dla klimatu. W poszukiwaniu nowego impulsu modernizacyjnego dla Polski (15859)

2013-06-24

Drukuj

okladka np4Polityka klimatyczna jest jednym z ważniejszych obecnie globalnych trendów. Wypieranie lub ignorowanie tego faktu prowadzić będzie do lokowania w Polsce schyłkowych branż wypychanych z krajów rozwiniętych oraz do emigracji najlepiej wykształconych obywateli szukających najlepszych warunków do realizacji swych aspiracji – twierdzą autorzy czwartej z serii publikacji, przygotowanych w ramach projektu Niskoemisyjna Polska 2050.

Ostatnie dwie dekady zmagań o politykę klimatyczną uwzględniającą polskie interesy przesłoniły nam zmieniające się otoczenie i kontekst tej polityki. Skoncentrowani na zabezpieczaniu względnej stabilności społeczno-gospodarczej, przeoczyliśmy fakt, że ostatnie "wielkie" cele strategiczne rozwoju Polski zostały zrealizowane już kilka lat temu. Tymczasem możliwość konsumowania efektów dotychczasowych sukcesów skończy się wraz z obecna dekadą, a pomysłu na to, jak przygotować się do następnej ciągle nie ma.

Podczas gdy UE i rozwinięte kraje świata zachodniego uciekają do przodu, rozwijając potencjał kreatywności i innowacyjności, w Polsce nadal dominuje przekonanie o tym, że trudne czasy warto przeczekać. Umknęło nam jednak nie tylko zmieniające się otoczenie, lecz przede wszystkim to, jak zmienia się pozycja Polski w tym otoczeniu. Choć w wielu kwestiach ciągle musimy polegać na wsparciu UE czy instytucji międzynarodowych, to jednocześnie wzrósł nasz kapitał wewnętrzny. Pozwala on, a nawet zobowiązuje, by spojrzeć na stare problemy w nowy sposób, aby w tym, co do niedawna było barierą, zobaczyć szansę rozwoju – twierdzą autorzy dokumentu.

W niniejszej publikacji przeanalizowano historyczne uwarunkowania polskiej polityki klimatycznej. Analiza pozwoliła na pełniejsze wyjaśnienie aktualnego stanowiska głównych polskich interesariuszy. Na tej podstawie wyodrębniono trzy główne nurty (scenariusze) dominujące w dzisiejszej debacie publicznej. Na koniec, w oparciu o analizę kosztów i korzyści wdrażania poszczególnych scenariuszy, zaproponowano nowe, pragmatyczne podejście do zagadnienia polityki klimatycznej.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.

 

Publikacja powstała w ramach projektu "Niskoemisyjna Polska 2050":
www.niskoemisyjnapolska2050.pl

Dotychczas ukazały się także publikacje pt. „Rola (eko)innowacji w niskoemisyjnej transformacji”, "Polska 2050 – na węglowych rozstajach" oraz "Między Północą a Południem – pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 2050".


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej