więcej


Książki / raporty

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej (11076)

2011-01-14

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Publikacja, przygotowana na zlecenie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki, została opracowana w związku z pracami nad nową ustawą dotycząca efektywności energetycznej, wprowadzającą do naszego kraju mechanizm wspierania działań w tym zakresie. Celem opracowania autorstwa Krzysztofa Berbeki jest dostarczenie wiarygodnych argumentów do dyskusji dotyczącej konsekwencji wdrożenia białych certyfikatów.
Polska dysponuje ogromnym potencjałem zwiększania efektywności energetycznej, ale nie podejmuje wystarczających działań dla jego wykorzystania. Jedną z przyczyn ograniczania działań na rzecz efektywności do minimum są obawy co do ich skutków ekonomicznych. Opracowanie może przyczynić się do zminimalizowania tych obaw.

Najważniejsze wnioski to:
  • wprowadzenie białych certyfikatów jako instrumentu wspierającego poprawę efektywności energetycznej, przyniesie dodatkowe dochody dla budżetu z tytułu wpływów podatkowych (VAT, CIT, PIT). W ujęciu średniorocznym suma przychodów do budżetu będzie zdecydowanie wyższa od ich zmniejszenia (np. ograniczenie wpływów ze sprzedaży energii, ewentualne dopłaty socjalne dla przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu i in.). Oszacowane korzyści są efektami bezpośrednimi i nie uwzględniają poprawy konkurencyjności gospodarki związanej z jej wyższą efektywnością energetyczną;
  • skutki wprowadzenia białych certyfikatów dla budżetów gospodarstw domowych będą nieznaczne, spowodują wzrost opłat za energię na poziomie od 3,0 do 8,4 zł/gospodarstwo domowe/miesiąc;
  • wzrost kosztów produkcji w przemyśle będzie jeszcze niższy niż w przypadku gospodarstw domowych.
Publikacja do pobrania w pliku PDF


źródło: Koalicja Klimatyczna,
www.koalicjaklimatyczna.org
Polski Klub Ekologiczny - Okręg Mazowiecki, www.pke-om.most.org.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej