więcej


Książki / raporty

Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (15917)

2013-07-11

Drukuj

okladka ieo mikroinstalacjeOpracowanie, przygotowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej na zlecenie Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, to pierwsza próba doprecyzowania planu rozwoju krajowej "mapy drogowej" mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, obejmującej przydomowe źródła energii elektrycznej i ciepła.

Stanowi ono także próbę wpisania mikroinstalacji w szersze trendy rozwoju mikroenergetyki, energetyki prosumenckiej i energetyki obywatelskiej, rozwijane już od wielu lat za granicą. Idee te doprowadziły do przełomu w światowej energetyce oraz rewolucji, która rozgrywa się na naszych oczach i nie ominie również Polski.

Niniejszy plan – "mapa drogowa" skupia się na tym, aby zaprezentować obecny stan przydomowych mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii wraz z realną ścieżką ich rozwoju do 2020 roku, jako pierwszy – i zdaniem autorów kluczowy – filar budowy energetyki prosumenckiej w Polsce.

Kompleksowe przedstawienie aktualnego stanu mikroinstalacji oraz możliwego scenariusza ich rozwoju, było sporym wyzwaniem. Uzyskane wyniki analiz mogą zawierać niewielki margines niepewności. Ostatecznie o kierunkach rozwoju zadecydują prosumenci, ich uwarunkowania lokalizacyjne oraz indywidualne upodobania i wybory. Autorzy w specjalnym badaniu opinii publicznej pytali obywateli o ich preferencje w tym zakresie. Jednak na obecnym etapie kształtowania rynku niezbędna jest inicjatywa po stronie rządu. Dlatego najważniejszym punktem wyjścia do analiz stał się rządowy "Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" (tzw. KPD), który wesprze mapa drogowa sieci inteligentnych opracowywana w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Najważniejszym warunkiem i gwarantem zarazem realizacji planu rozwoju mikroinstalacji i dania szansy aktywnym prosumentom jest usunięcie barier prawnych i uchwalenie ustawy o OZE. Do tego aspektu odnoszą się, jako efekt analiz, rekomendacje zamieszczone na końcu opracowania.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
www.ieo.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej