więcej


Książki / raporty

Mechanizmy rynkowe i pozarynkowe po 2012 roku (15042)

2012-11-14

Drukuj

okladka kobizeOpracowanie ma na celu przedstawienie istniejącej sytuacji i zarysowanie perspektyw w kontekście polityki klimatycznej po roku 2012 dla wykorzystywanych globalnie mechanizmów rynkowych, ukierunkowanych na działania prowadzące do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Biorąc pod uwagę aktywne zaangażowanie Polski w realizację projektów w ramach mechanizmu wspólnych wdrożeń (JI) szczególny nacisk położono na zobrazowanie działań w ramach mechanizmów projektowych, w tym krajowych projektów redukcji emisji.

Przedmiotowe opracowanie porusza również szereg rozpatrywanych obecnie na różnych forach mechanizmów pozarynkowych, co umożliwia całościowe spojrzenie na podejmowane obecnie działania prowadzące do redukcji emisji w kontekście globalnej polityki klimatycznej, skoncentrowanej głównie na forum Konwencji Klimatycznej ONZ.

Opracowanie nie zajmuje się jednak bezpośrednio problematyką wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i jego kształtem i zasadami funkcjonowania po roku 2012. Ta tematyka jest przedmiotem odrębnych opracowań Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami (KOBiZE).

Publikacja do pobrania w pliku PDF.

 

źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej