więcej


Książki / raporty

Metodyka wraz z przykładowym obliczeniem „limitu” krajowej emisji gazów cieplarnianych dla Polski na lata 2013-2020 (dyrektywa EU ETS i decyzja non-ETS) (11105)

2010-04-16

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Niniejsze opracowanie stanowi próbę oszacowania liczby przysługujących Polsce uprawnień w ramach systemu EU ETS oraz limitu emisji w obszarze non-ETS, tym samym określając dla Polski ramy „krajowego pułapu” emisji gazów cieplarnianych w okresie 2013-2020.
Konstrukcja pakietu uniemożliwia precyzyjne wyznaczenie krajowego limitu emisji. Limit emisji w ujęciu krajowym występuje wyłącznie w obszarze non-ETS. Natomiast w obszarze EU ETS występuje jeden wspólny limit obejmujący wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Liczne wzajemne powiązania dyrektywy EU ETS i decyzji non-ETS, stopień złożoności tych aktów prawnych oraz toczące się prace w Komisji Europejskiej nad przygotowaniem i wydaniem aktów wykonawczych powodują, że obliczenie „limitu” emisji gazów cieplarnianych na poziomie kraju jest procesem skomplikowanym. W ramach EU ETS pule darmowych uprawnień, jak również pule przeznaczone do sprzedaży na aukcji przez poszczególne państwa członkowskie będą znane dopiero po zakończeniu prac nad wszystkimi wdrożeniowymi aktami wykonawczymi, co powinno nastąpić w połowie 2011 r.

Niniejsza analiza pokazuje jedynie możliwy sposób takiego obliczenia, podaje przykładowe wyniki wyrażone wielkością emisji oraz wartością limitów/uprawnień, jak również wskazuje na zależność pomiędzy mechanizmami przydziału uprawnień do emisji, a konsekwencjami gospodarczymi dla Polski.

Publikacja do pobrania w pliku PDF


Materiałem wyjściowym dla niniejszej analizy jest opracowanie KASHUE „Zadania wynikające z nowych regulacji dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej dyrektywa EU ETS & decyzja NON ETS”, KASHUE, Warszawa, czerwiec 2009 r. www.kashue.pl

źródło: KASHUE
www.kashue.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej