więcej


Książki / raporty

Między Północą a Południem – pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 2050 (14660)

2012-08-07

Drukuj

polska 2050 2Rozwój Polski i wzrost zamożności Polaków oznacza równocześnie wzrost konsumpcji energii i emisyjności naszej gospodarki, a co za tym idzie również kosztów polityki zdrowotnej. Niskoemisyjna transformacja nie tylko jednak nie stoi w sprzeczności ze wzrostem gospodarczym, ale może ten rozwój dodatkowo napędzać – wynika z drugiej publikacji przygotowanej w ramach projektu "Niskoemisyjna Polska 2050".

W publikacji autorzy zaczynają od pokazania scenariusza odniesienia. Scenariusz ten zakłada pozostanie przy starym, wysokoemisyjnym modelu w energetyce i innych sektorach polskiej gospodarki. Pozwala na pełniejszą ocenę całości kosztów i korzyści różnych wariantów polityki klimatycznej, a więc określenie zalet i wad jej obecnego kształtu w porównaniu do scenariuszy alternatywnych – w tym pogłębienia i zaprzestania wysiłków redukcyjnych przez Europę i Polskę.

Publikacja ta pokazuje konsekwencji pozostania Polski do roku 2050 na ugruntowanej dziś trajektorii rozwoju. W szczególności zaprezentowane w niej zostały spodziewane efekty utrzymania w kolejnych 40 latach obecnego kształtu polityki energetyczno-klimatycznej. Jednocześnie rozważane są trzy alternatywne ścieżki rozwoju Polski różniące się między sobą skalą i kierunkiem reform instytucjonalnych i Strukturalnych (nowy renesans, niedokończone reformy, utracona szansa), lecz pozostających w ramach dotychczasowego wysokoemisyjnego paradygmatu produkcji energii – a więc dalsze uzależnienie od „czarnych" (choć dużo efektywniejszych niż dotychczas) technologii węglowych, brak przełomu w produktywnym wykorzystywaniu energii oraz innych zasobów, a także utrzymanie dotychczasowych wzorców zachowań konsumentów i producentów.

Zdaniem autorów publikacji przyszły rozwój Polski zależy od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i wpadnięcia w relatywną stagnację właściwą wielu krajom o średnim poziomie dochodu. Dlatego w publikacji pojawiają się trzy alternatywne scenariusze instytucjonalne różniących się dynamiką i skutecznością modernizacji kraju. Zawarte w publikacji projekcje wzrostu gospodarczego, zmian strukturalnych polskiej gospodarki, popytu na energię oraz emisji gazów cieplarnianych w scenariuszach business-as-usual pozwalają przybliżyć skalę wyzwań – ale też szans – związanych z szeroko pojętą modernizacją w tym z niskoemisyjną transformacją.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.

Publikacja powstała w ramach projektu "Niskoemisyjna Polska 2050":
www.niskoemisyjnapolska2050.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej