więcej


Książki / raporty

Negocjacje klimatyczne – konferencja COP 15 i porozumienie Copenhagen Accord (11102)

2010-05-11

Drukuj

img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Opracowanie Biura Analiz Sejmowych to omówienie wyników Konferencji Klimatycznej COP 15, która w grudniu 2009 r. odbyła się w Kopenhadze. Według pierwotnych założeń piętnasta Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej miała zamknąć okres negocjacji i zakończyć się przyjęciem porozumienia stanowiącego następcę protokołu z Kioto.

Celu tego nie udało się jednak zrealizować, a osiągnięte porozumienie (tzw. Copenhagen Accord) nie jest prawnie wiążące.

W opracowaniu omówiono proces międzynarodowych negocjacji w sprawie ochrony klimatu oraz przebieg piętnastej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej (COP 15). Analizie poddano także zapisy tzw. umowy kopenhaskiej.

Autorzy opracowania – Zbigniew Karaczun i Mirosław Sobolewski, dokonali oceny najważniejszych postanowień porozumienia Copenhagen Accord, dotyczących m.in. potrzeb w dziedzinie redukcji emisji, kwestii finansowych, transferu technologii, lasów oraz działań adaptacyjnych. Ocenie poddano także formę podjętych w ramach umowy kopenhaskiej zobowiązań oraz ich praktyczne znaczenie w działaniach na rzecz ochrony klimatu.

Publikację można pobrać ze strony Biura Analiz Sejmowych
.źródło: Biuro Analiz Sejmowych
www.bas.sejm.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej