więcej


Książki / raporty

Niskoemisyjne dylematy – jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki? (13932)

2012-02-14

Drukuj

okladka_kk_dylematyNiniejszy raport powstał na zamówienie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki i WWF Polska – organizacji członkowskich Koalicji Klimatycznej. Jego celem jest ocena gospodarczych konsekwencji zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w Polsce z 397 MtCO2e w 2008 do poziomu 210 MtCO2e w 2030 r., poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii w ramach transformacji polskiej gospodarki w niskowęglową.

Realizacja tego planu oznaczałaby redukcję odpowiednio o 53% i 47% względem 1990 i 2008 r. (a o 63% w stosunku do roku bazowego dla Polski – 1988). Ponieważ wzrostowi produkcji towarzyszy wzrost zużycia energii i następnie emisji gazów cieplarnianych, prognozujemy, że jeśli państwo wybierze bezczynność w zakresie ochrony klimatu, emisje w 2030 r. wyniosą 540 MtCO2e. Redukcja względem tego poziomu musi więc wynieść aż 60%. Tak ambitnie postawiony cel emisyjny wymaga szczegółowej analizy zysków i strat z zaangażowania państwa w silnie zniekształcającą rynek politykę proekologiczną.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.


źródło: Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki & WWF Polska


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej