więcej


Książki / raporty

Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii (14600)

2012-07-20

Drukuj

okladka ieo mrrOpracowanie pt. „Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020" zostało wykonane przez Instytut Energetyki Odnawialnej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Jest to pierwsza próba podsumowania doświadczeń we wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 wraz ze wskazaniem kierunków wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii w następnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Przedmiotem badań i analiz było określenie w sposób porównawczy potencjału energetycznego 16 województw w zakresie OZE. Opracowanie objęło m.in. analizę uwarunkowań naturalnych (wielkość i zróżnicowanie odnawialnych zasobów energii) i infrastrukturalnych, możliwych kierunków programowania rozwoju OZE na szczeblu regionalnym w Polsce do 2020 roku. Celem badania było wskazanie tych rodzajów OZE i typów projektów, które w największym stopniu powinny zostać uwzględnione w przyszłości jako inwestycje w zakresie energetyki współfinansowane ze środków UE oraz, wykorzystując dotychczasowe doświadczenia, sformułowanie wstępnych rekomendacji dla tworzenia Regionalnych Programów Operacyjnych na przyszły okres programowania.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.


źródło: Portal Funduszy Europejskich
www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!




Podziel się swoją opinią



Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju



Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej