więcej


Książki / raporty

Polityka energetyczna – Studia BAS (11096)

2010-06-09

Drukuj

img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Wydawana przez Biuro Analiz Sejmowych seria "Studia BAS" prezentuje ważne bieżące zagadnienia społeczne i gospodarcze kraju. W niniejszym tomie zebrano dziesięć artykułów, które poruszają różne aspekty polityki energetycznej, wskazując na jej uwarunkowania i możliwe drogi rozwoju bądź też dylematy związane z konkretnym wyborem. Dla większości artykułów naturalnym punktem odniesienia jest przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2009 r. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”.

Kwestie polityki energetycznej nabierają dziś nowego wymiaru. Stoimy w obliczu strategicznych rozstrzygnięć: czy uruchomić w Polsce elektrownie jądrowe, jak stymulować rozwój nowoczesnych technologii energetycznych, w jaki sposób wywiązać się z naszych zobowiązań ekologicznych?

Nowa polityka energetyczna musi brać pod uwagę uwarunkowania krajowe, ale też odpowiedzieć na takie wyzwania globalne, jak konieczność powstrzymania zmian klimatu oraz niepewność na rynkach surowców energetycznych.

Publikację można pobrać ze strony Biura Analiz Sejmowych.

 

źródło: Biuro Analiz Sejmowych
www.bas.sejm.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej