więcej


Książki / raporty

Prosument w inteligentnej sieci energetycznej (16881)

2014-02-25

Drukuj

Przedstawiamy ekspercki raport „Prosument w inteligentnej sieci energetycznej", który na zlecenie firmy Procesy Inwestycyjne wykonał Instytut im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Raport ten jest zwieńczeniem projektu – cyklu pięciu debat i konferencji pt. „Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci", które w ramach dofinansowania ze środków NFOŚiGW odbyły się w 2013 roku. Jest to pierwsze tak szczegółowe opracowanie dotyczące rynku prosumentów w Polsce.

Do września 2013 r. brak było w ustawodawstwie polskim szczególnych regulacji określających pozycję prosumenta na rynku energii. Polski ustawodawca w trybie uchwalenia ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz innych ustaw, zwanej potocznie „małym trójpakiem" (dalej jako: nowelizacja), wprowadził do polskiego prawa energetycznego przepisy ułatwiające małemu wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych z zamiarem zużycia większości tej energii na potrzeby własne przyłączanie instalacji wytwórczej do sieci dystrybucyjnej, jednocześnie znosząc koszty takiego przyłączenia i minimalizując procedury formalne.

Pobierz raport w pliku PDF.

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej