więcej


Książki / raporty

Energia lokalna – czyli odnawialna? Raport z badania akceptacji dla odnawialnych źródeł energii i perspektywy dla ich rozwoju w polskich gminach (16643)

2013-12-27

Drukuj

Raport ESPRi dotyczy akceptacji dla OZE i energetyki rozproszonej w polskich gminach. Ankieta została oparta na odpowiedziach ponad 250 polskich gmin i potwierdza, że zarówno obywatele, jak i gminy chcą rozwoju odnawialnych źródeł i energetyki rozproszonej w naszym kraju.

Polska energetyka stoi na rozdrożu. Już dziś wiemy, że po 2015 roku, kiedy wyłączone zostaną najstarsze i najmniej efektywne bloki węglowe, będziemy musieli zmierzyć się z niedostatkiem mocy. Jednak strategia rządu wobec sektora energetycznego jest wciąż niejasna. Czy Polska musi być uzależniona od węgla, nawet jeśli ma to oznaczać jego import lub inwestycje w nowe kopalnie odkrywkowe? Czy rzeczywiście stać nas na elektrownię jądrową? A może odpowiedzią – choćby w części – są odnawialne źródła energii? Czy w tym względzie możemy nauczyć się czegoś od naszych niemieckich sąsiadów i na ile ważną motywacją do reformy energetyki są kwestie ochrony klimatu?

Niniejszy raport przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej na reprezentatywnej grupie przedstawicieli polskich gmin. Badanie wskazuje, że interesy i opinie polskich samorządowców są rozbieżne a miejscami nawet odwrotne niż te prezentowane przez polski rząd. Widoczny jest duży potencjał i entuzjazm dla rozwoju OZE, który ograniczany jest przez brak odpowiedniego prawodawstwa i systemów wsparcia. Władze gmin najchętniej widziałyby wspieranie inwestycji w energetykę solarną i wiatrową, za to najbardziej sceptyczne są wobec węgla i energetyki jądrowej. OZE w gminach widziane są jako ważny element rozwoju ekonomicznego, przynoszący zyski z podatków, wzrost zatrudnienia i ogólnorozwojowy impuls do innowacji. Według samorządowców OZE mogą i powinny stać się podstawą polskiej energetyki w dłuższej perspektywie. Jednak wymaga to poważnych zmian polityki energetycznej Polski.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.

 

źródło: ESPRi

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej