więcej


Książki / raporty

Raport o rozwoju społecznym 2011. Zrównoważony rozwój i równość: lepsza przyszłość dla wszystkich (13793)

2012-01-04

Drukuj

okladka_undpRaport koncentruje się na wyzwaniu wynikającym ze zrównoważonego i równego postępu, prezentuje, w jaki sposób degradacja środowiska wpływa na pogłębienie nierówności poprzez niekorzystne oddziaływanie na już pokrzywdzonych ludzi oraz w jaki sposób nierówności w rozwoju społecznym pogłębiają degradację środowiska.

Zrównoważony rozwój jest nieodłącznie związany z podstawowymi kwestiami równości, tj. uczciwością i sprawiedliwością społeczną, a także szerszym dostępem do lepszej jakości życia. Jak przekonują autorzy raportu, zrównoważony rozwój to nie tylko, ani nawet nie głównie kwestie związane ze środowiskiem. Zrównoważony rozwój zasadniczo dotyczy sposobu, w jaki decydujemy się żyć świadomi tego, że wszystko, co robimy niesie za sobą konsekwencje dla 7 miliardów ludzi żyjących obecnie na świecie, a także dla dalszych miliardów tych, którzy nadejdą w kolejnych stuleciach.

Raport udowadnia, że z powodu degradacji środowiska oraz dysproporcji w rozdziale władzy politycznej cierpią najbardziej pokrzywdzeni ludzie. Utrudnia to osiągnięcie przez globalną społeczność porozumienia w sprawie niezbędnych zmian globalnej polityki. Raport zwraca również uwagę na duży potencjał w dążeniu do równości oraz zrównoważonego rozwoju, szczególnie na szczeblu krajowym. W dalszej części raport podkreśla prawa ludzi do zdrowego środowiska, znaczenie implementacji zagadnień sprawiedliwości społecznej do polityk środowiskowych oraz zasadniczą rolę społecznej partycypacji. Konkluzją tegorocznego raportu jest wezwanie do nowego, odważnego podejścia do kwestii finansowania globalnej pomocy oraz kontroli środowiska. Zagadnienia te są bowiem kluczowe oraz możliwe do zrealizowania.

Podsumowanie raportu (w jęz. polskim) dostępne jest pod adresem:
Pełen raport (w jęz. angielskim) dostępny jest pod adresem:
źródło: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej