więcej


Książki / raporty

Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmian klimatu (15316)

2013-01-29

Drukuj

okladka raport doklipZapraszamy do zapoznania się z raportem otwarcia przygotowanym przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu Dobry Klimat dla Powiatów. Raport zawiera wyniki ponad 600 wywiadów przeprowadzonych z lokalnymi liderami opinii i 110 raportów na temat działań powiatów na polu ochrony klimatu.

Podstawowe wyniki raportu:

  • Sprawy zmian klimatu wydają się ponad 30% rozmówców zbyt odległe od spraw, którymi w powiecie zajmują się na co dzień i zbyt mało z związane z codziennymi problemami;
  • Większość (ok. 95%) rozmówców uważa zmiany klimatu za zjawisko negatywne i pozytywnie reaguje na działania na rzecz ochrony klimatu lub adaptacji do zmian klimatu;
  • Większość rozmówców kojarzy skutki zmian klimatu wyłącznie ze zmianami w ziemskiej atmosferze, nie dostrzegając dalszych konsekwencji dla przyrody, gospodarki czy społeczeństwa;
  • Brak dużego zainteresowania społeczeństwa kwestiami zmian klimatu rozmówcy wiążą z niedostateczną edukacją i informacją na temat zmian klimatu;
  • W zaledwie kilku powiatach hasła "ochrona klimatu" lub "adaptacja do zmian klimatu" pojawiają się w strategii rozwoju czy programie ochrony środowiska...
  • ... jednak w większości powiatów faktycznie realizowane są inwestycje, które można wiązać z ochroną klimatu i adaptacją do zmian klimatu;
  • Najwięcej przedsięwzięć w ochronę klimatu związanych jest z termomodernizacją budynków, edukacją ekologiczną, ochroną przyrody oraz montażem systemów solarnych, choć największe dotychczasowe osiągnięcia według rozmówców dotyczą gospodarki odpadami.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.

 

Więcej informacji o projekcie "Dobry Klimat dla Powiatów".


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej