więcej


Książki / raporty

Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej – informacja o wynikach kontroli NIK (14766)

2012-09-06

Drukuj

okladka nik ozeW lipcu 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej, która obejmowała zdarzenia, działania i decyzje podejmowane w latach 2008–2011 (I półrocze).

W Polsce wzrasta wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Zdaniem NIK państwo skutecznie zachęca do niej przedsiębiorców, gwarantując im pierwszeństwo w przyłączeniu do sieci czy zwolnienie z opłat. Z drugiej strony rozwój energetyki opartej o źródła odnawialne ogranicza szereg nieprawidłowości po stronie ministerstw i instytucji odpowiedzialnych za branżę energetyczną, takich jak: opóźnienia w wydawaniu regulacji, brak odpowiednich procedur, a przede wszystkim wykorzystanie zaledwie jednej piątej środków na rozwój alternatywnych źródeł energii.

Informacja o wynikach kontroli dostępna pod adresem:


źródło: Najwyższa Izba Kontroli

www.nik.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej