więcej


Książki / raporty

Rynek energii elektrycznej w Polsce – stan na 31 marca 2012 r. (14449)

2012-06-12

Drukuj

okladka_toeRaport Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) podsumowuje kluczowe zdarzenia, jakie miały miejsce na rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.

Podobnie jak w przypadku trzech poprzednich raportów, opracowywanych od 2009 roku, zakres merytoryczny tego opracowania koncentruje się głównie na obszarach charakterystycznych dla działalności Towarzystwa Obrotu Energią i jego członków.

W raporcie najdziemy m.in. opis i ocenę dokumentów formalno-prawnych, które mają znaczący wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce. W publikacji opisano także kształtowanie się cen energii elektrycznej w analizowanym w okresie oraz zaproponowana krótko- i długoterminowe działania, które zdaniem TOE należałoby podjąć w zakresie dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce.

Raport, zgodnie z ustaleniami z 2009 roku, ma charakter cykliczny i publikowany jest w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.


źródło: Towarzystwo Obrotu Energią

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej