więcej


Książki / raporty

Rynek małych elektrowni wiatrowych w Polsce w 2010 r. (13455)

2011-10-25

Drukuj

okladka_ieo_mewPierwszy w Polsce raport rynku małych elektrowni wiatrowych będący materiałem źródłowym dla innych publikacji oraz doniesień prasowych, obejmujący prezentację pełnych danych oraz kompleksową analizę wszystkich wyników badań rynku małej energetyki wiatrowej w 2010 roku.

Ponadto raport stanowi instrument do monitorowania wypełnienia przez Polskę zobowiązań (550MW MEW do 2020 r.) ustanowionych w krajowym planie działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. i wynikających z nowej dyrektywy UE o promocji stosowania odnawialnych źródeł.

Ten ambitny cel jest dużym wyzwaniem dla całego sektora małej energetyki wiatrowej i jak wynika z badań, przy braku odpowiedniego wsparcia oraz dostosowania przepisów prawnych, cel ten będzie trudny lub niemożliwy do spełnienia.

Publikacja dostępna jest pod adresem: www.ieo.pl/pl/raporty/doc_details/558-rynek-maych-elektrowni-wiatrowych-w-polsce-w-2010r.html


źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej