więcej


Książki / raporty

Sprawozdanie i wyniki pomiarów termograficznych wybranych budynków mieszkalnych w Warszawie, Katowicach i w Nowym Targu (11103)

2010-04-05

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'W latach 2006 oraz 2009 wykonano serię pomiarów z analizą termograficzną wyznaczonych obiektów budowlanych mieszczących się w Warszawie, Katowicach oraz w Nowym Targu. Niniejszy raport, prezentujący wyniki wspomnianych badań, został wykonany na zlecenie WWF.
We wszystkich lokalizacjach wykonano termogramy pokazujące elewacje od strony zewnętrznej, a w budynkach w Warszawie - Skarbka z Gór i Wyględowskiej - oraz w Nowym Targu – Kilkuszówka - również termogramy pokazujące ściany osłonowe budynków od strony wewnętrznej.

Na podstawie wykonanych badań termograficznych wykonano analizę badanych obiektów pod kątem poszukiwania wad izolacji termicznej. Analizę wykonano na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w tej dziedzinie oraz posiadanej wiedzy na temat parametrów, jakie budynki powinny spełniać (parametry oczekiwane), bez szczegółowych wyliczeń ilościowych i ekonomicznych.

Publikacja do pobrania w pliku PDF


źródło: WWF
www.wwf.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej