więcej


Książki / raporty

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (14707)

2012-08-22

Drukuj

okladka etsKomentarz autorstwa Leszka Karskiego poświęcony jest podstawowemu instrumentowi ochrony klimatu, którym jest obecnie handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Szczegółowo omawia przepisy ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do prawa polskiego, unijnego, a także międzynarodowego.

Rozważania zaprezentowane w opracowaniu wzbogacono o przedstawienie praktycznych ścieżek postępowań poparte stanowiskami judykatury, literaturą przedmiotu oraz doświadczeniem autora w zakresie stosowania prawnych instrumentów rynkowo-finansowych zrównoważonego rozwoju.

W publikacji omówione zostały m.in. takie zagadnienia, jak:
• przyznawanie i wydawanie uprawnień do emisji,
• zezwolenia na emisje,
• monitorowanie i rozliczanie wielkości emisji,
• wykorzystanie jednostek redukcji emisji i jednostek poświadczonej redukcji emisji,
• aukcja uprawnień do emisji.

Publikacja powstała przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach emitujących gazy cieplarniane oraz pracownikach administracji samorządowej i rządowej uczestniczących w systemie handlu. Dodatkową grupę odbiorców stanowią kancelarie prawne, organizacje pozarządowe oraz studenci ochrony środowiska, prawa i administracji.

Informacje o publikacji
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - LEX
Seria: PRAKTYCZNE KOMENTARZE
Stan prawny: 1.05.2012 r.
Wydanie: 1
Rok publikacji: 2012
ISBN: 978-83-264-0753-6

źródło: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
www.profinfo.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej