więcej


Książki / raporty

Technologie niskoemisyjne (11101)

2010-05-14

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Analiza przygotowana przez Centrum für Europäische Politik (CEP) prezentuje plany Komisji Europejskiej w zakresie wspierania technologii redukujących emisję dwutlenku węgla. Unijny plan rozwoju niskoemisyjnych technologii produkcji energii jest dość ambitny. Autorzy opracowania wskazują zarówno pozytywne, jak i negatywne strony rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską.
Komisja uznając rozwój technologii niskoemisyjnych za kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie, opublikowała w listopadzie 2007 r. strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych („SET-Plan”). Wdrożeniu tego planu ma służyć przedstawiony w październiku 2009 r. komunikat Komisji, precyzujący plany działań do roku 2020. Komisja określa w nim strategiczne i technologiczne cele, planowane kroki oraz przedstawiała szacunki dotyczące inwestycji sektora prywatnego i publicznego w zakresie wspierania rozwoju wybranych technologii niskoemisyjnych.

Publikacja do pobrania w pliku
PDF


Autor: Dr. Götz Reichert

Analiza przygotowana przez Centrum Polityki Europejskiej z Freiburga. Polska wersja powstała dzięki Fundacji FOR. Streszczenie analizy ukazało się w ,,Rzeczpospolitej" na zielonych stronach. Autorem artykułu opublikowanego na łamach "Rzeczpospolitej" oraz tłumaczem analizy CEP na język polski jest pan Krzysztof Szwałek.


źródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju
www.for.org.pl
Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej