więcej


Książki / raporty

Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim energetycznie (18442)

2015-04-20

Drukuj
galeria

Ubóstwo energetyczne to realny problem, który obejmuje coraz większe grono użytkowników energii. W jakimś stopniu co czwarte lub co piąte gospodarstwo domowe ma kłopoty z domknięciem swojego budżetu, a udział wydatków na energię zaczyna stanowić dominującą pozycję w wydatkach niezbędnych.

Pierwsza definicja ubóstwa energetycznego, pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jako ubogie energetycznie wskazuje się w niej gospodarstwa domowe, w których koszty utrzymania komfortowych warunków cieplnych stanowią co najmniej 10% ogółu wydatków. Zastosowanie tej definicji do oszacowania skali problemu w Polsce prowadzi do stwierdzenia, że dotyczy on 40% rodzin. Ze względu na istotne różnice uwarunkowań, do badania zasięgu problemu w Polsce nie należy używać tej samej miary, co w Wielkiej Brytanii.

Jak zatem określić skalę tego zagadnienia? Instytut na rzecz Ekorozwoju i Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii przeprowadziły w gminach badanie ankietowe, którego wyniki mogą być podstawą do szacunku skali problemu w kraju. Niniejszy raport podsumowuje wyniki tego badania.

Raport Ubóstwo energetyczne - Wyniki badania ankietowego oraz propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim energetycznie dostępny jest TUTAJ


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej