więcej


Książki / raporty

W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej. Energia elektryczna (13167)

2011-09-06

Drukuj

okladka_instytut_obywatelskiCelem przygotowanego na zlecenie Instytutu Obywatelskiego raportu "W kierunku nowoczesnej energetyki. Energia elektryczna" pod redakcją Mariusza Swory, jest przedstawienie obecnego stanu elektroenergetyki oraz kierunków, w jakich sektor ten powinien się rozwijać.

Jaka powinna być polska polityka energetyczna? Bezpieczna, inteligentna i spójna z polityką gospodarczą. Zły stan elektroenergetyki może potencjalnie spowodować szereg niekorzystnych następstw m.in. zagrożenie bezpieczeństwa dostaw. Dekapitalizacja majątku wytwórczego i przesyłowego w perspektywie najbliższych lat w doprowadzić może do tzw. ryzyka blackoutów tj. do zachwiania równowagi pomiędzy popytem na energię elektryczną a jej podażą. Bez nowoczesnej, efektywnej i bezpiecznej energetyki Polska stracić może możliwość współzawodnictwa i wzmacniania pozycji w Europie.

Raport pokazuje m.in. to, w jaki sposób możemy tworzyć zrównoważony energy-mix, zapewniający nam stabilność dostaw. Poszczególne rozdziały przedstawiają szanse i zagrożenia związane z pozyskiwaniem energii przy użyciu różnych źródeł: energetyki konwencjonalnej, jądrowej, OZE czy kogeneracji. Ponadto zawiera on informacje na temat funkcjonowania sieci, sytuacji odbiorców energii, a także finansowania inwestycji branżowych.

W pracach nad raportem brali udział eksperci reprezentujący różne środowiska, którzy zajmują się różnymi aspektami funkcjonowania sektora, reprezentujący zarówno sektor prywatny jak i publiczny. Są wśród nich: Marek Woszczyk (prezes Urzędu Regulacji Energetyki), Hanna Trojanowska (Pełnomocnik Rządu ds Polskiej Energetyki Jądrowej), dr Jan Rączka (prezes NFOŚ), dr Zdzisław Muras (wykładowca akademicki, dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych w URE), dr Mariusz Swora (adiunkt na WPiA UAM w Poznaniu), Henryk Kaliś (przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego), Mariusz Przybylik (dyrektor w A.T. Kearney) oraz Magdalena Śliwka (z-ca dyrektora Instytutu Obywatelskiego, zajmuje się polityką energetyczną).

Publikacja dostępna jest pod adresem: www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2011/08/internet_bez_spadow_z_okladka_bezpieczen%CC%81stwo-dostaw-energii-elektrycznej.pdf


źródło: Instytut Obywatelski

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej