więcej


Książki / raporty

Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej budynków w Polsce (14189)

2012-04-12

Drukuj

okladka_ee_miejsca_pracyCelem niniejszego raportu jest określenie wpływu na zatrudnienie netto w wyniku prowadzonego na wielką skalę programu głębokiej renowacji budynków w zakresie ich efektywności energetycznej w Polsce.

Należy spodziewać się, że głęboka renowacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Polsce przyniesie wiele korzyści, takich jak redukcja ubóstwa energetycznego, polepszenie jakości powietrza i poprawa bezpieczeństwa energetycznego. Przyniesie również pozytywny wpływ na poziom zatrudnienia w sposób:

  • bezpośredni, poprzez utworzenie wielu nowych miejsc pracy w sektorze budownictwa;
  • pośredni, we wszystkich sektorach, które dostarczają materiały i usługi dla sektora budownictwa;
  • wtórny, gdyż dzięki oszczędnościom wynikającym ze zmniejszenia zużycia energii plus dodatkowa konsumpcja generowana przez płace w nowopowstałych miejscach pracy, zwiększy się dyspozycyjny dochód rodzin, który to dochód, wykorzystany, wygeneruje kolejne dodatkowe, związane z nim korzyści w obrębie rynku pracy.

Oczekuje się, że ww. efekty wpływu będą większe, niż redukcja miejsc pracy w sektorze zaopatrzenia w energię i w związanym z nią sektorowo łańcuchu produkcyjnym; redukcja powstanie w rezultacie zmniejszonego zużycia energii (p. prezentację tego łańcucha wpływów zatrudnieniowych w wyniku proponowanych działań).

Niniejszy raport opracowano w ramach prac European Climate Foundation (ECF), program Energy Efficiency, w szczególności "efektywności energetycznej w budynkach" – strategicznej inicjatywy prowadzonej przez ECF. Opiera się on na modelu metodologicznym w zakresie budynków i rynku pracy / zatrudnienia, zastosowanym we wcześniejszym studium, również prowadzonym przez 3CSEP w imieniu ECF na Węgrzech, wiosną 2010 (Ürge‐Vorsatz et al., 2010).

Do pobrania:

Pełna wersja raportu w jęz. polskim – plik PDF.
Streszczenie w jęz. polskim  plik PDF.

Pełna wersja raportu w jęz. angielskim  plik PDF.
Streszczenie w jęz. angielskim  plik PDF.


***
Raport został zaprezentowany podczas spotkania pt. "Efektywność energetyczna źródłem nowych miejsc pracy", zorganizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w dniu 12 kwietnia 2012 roku.

Prezentacje z wydarzenia promującego raport:

Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej budynków w Polsce - Szymon Liszka - plik PDF.

Korzyści realizacji programu finansowania głębokiej termomodernizacji na przykładzie Czech - Aleksandra Arcipowska - plik PDFźródło: Instytut na rzecz Ekorozwoju

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej