więcej


Książki / raporty

Wykorzystanie jednostek CER/ERU w EU ETS - analiza sytuacji w Polsce (11079)

2010-12-30

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Analiza została opracowana w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)/ Krajowym Administratorze Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE). Głównym celem analizy jest prezentacja przejrzystych danych dotyczących wykorzystania jednostek poświadczonej redukcji emisji (CER – ang. Certified Emission Reduction units) oraz jednostek redukcji emisji (ERU – ang. Emission Reduction Units) przez prowadzących polskie instalacje objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS – ang. European Union Emission Trading Scheme).
Jednostki CER oraz ERU pochodzą odpowiednio z realizacji projektów w ramach mechanizmów czystego rozwoju (CDM – ang. Clean Development Mechanism) oraz mechanizmu wspólnych wdrożeń (JI – ang. Joint Implementation). Analiza ukazuje również tło teoretyczne wykorzystania jednostek CER oraz ERU w EU ETS.

Publikacja do pobrania w pliku PDF


źródło: KASHUE-KOBiZE
www.kashue.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej