więcej


Książki / raporty

Wyprzedaż Puszczy Białowieskiej (11100)

2010-05-15

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Raport przygotowany przez Greenpeace opisuje destrukcyjną gospodarkę leśną prowadzoną w Puszczy Białowieskiej. Greenpeace i inne organizacje ekologiczne apelują do ministra środowiska o zaprzestanie wycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej do momentu wprowadzenia nowych zasad gospodarki leśnej. Ekolodzy zwracają również uwagę na konieczność rozszerzenia granic parku narodowego na teren całej Puszczy Białowieskiej.
Puszcza Białowieska jest reliktem olbrzymiej prapuszczy, rozciągającej się od rosyjskiej tundry do czarnomorskich stepów, od Morza Bałtyckiego do Śródziemnego. Dzisiaj stanowi ostatni las naturalny Niżu Europejskiego. Jest światowym dziedzictwem przyrody i częścią polskiej kultury narodowej. Naukowcy ostrzegają, że chronione skrawki Puszczy nie wystarczą żeby zachować jej unikatowy charakter i zabezpieczyć ciągłość naturalnych procesów ekologicznych.

Publikacja do pobrania w pliku
PDF.


źródło: Greenpeace
www.greenpeace.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!




Podziel się swoją opinią



Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju



Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej