więcej


Książki / raporty

Zmiany klimatu a bezpieczeństwo narodowe Polski (13931)

2012-02-13

Drukuj

okladka_kk_bezpieczenstwoCelem niniejszego raportu jest ocena, czy zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Polski i – jeśli odpowiedź jest twierdząca – jakie działania należy podjąć, aby podnieść poziom tego bezpieczeństwa.

Niniejszy raport przygotowany został przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki – organizację pozarządową, członka Koalicji Klimatycznej, na podstawie ekspertyz przygotowanych przez wybitnych polskich naukowców, zajmujących się problematyką zmian klimatu. Ze względu na ograniczony budżet nie prowadzano na potrzeby raportu dodatkowych badań – opracowanie opiera się na analizie dostępnych informacji i źródeł. Z tego względu nie pretenduje ono do pełnego wyjaśnienia opisywanych zagadnień. Jego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie, które – zdaniem autorów opracowania – powinny pozostawać w centrum zainteresowania Prezydenta RP i Biura Bezpieczeñstwa Narodowego.

Autorzy raportu wyrażają nadzieję, że zawarte w nim informacje staną się bodźcem dla podjęcia szczegółowych prac w omawianym zakresie przez konstytucyjne organy władzy odpowiedzialne za kwestie bezpieczeństwa narodowego, a tym samym do poprawy poziomu tego bezpieczeństwa.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.


źródło: Koalicja Klimatyczna

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej