więcej


Książki / raporty

Zmiany klimatu są faktem (11099)

2010-05-17

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu CSM: „Polityka klimatyczna: zmiany klimatu w świadomości obywateli”, realizowanego we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju z funduszy European Climate Foundation.
Zawarte w niniejszej publikacji materiały były przygotowywane jako niezależne analizy, przybliżające problemy zmian klimatu w różnych dziedzinach gospodarki z różnych punktów widzenia.
.
Raport podzielono na następujące części:
  • w pierwszej przedstawiono zjawisko efektu cieplarnianego, jego przyczyny, źródła zmian klimatu i prognozowane konsekwencje antropogennej zmiany klimatu;
  • w kolejnej omówiono prawny aspekt ochrony klimatu, przepisy obowiązujące w tym zakresie na poziomie międzynarodowym, Wspólnoty Europejskiej oraz krajowe normy prawne; które wiążą się z problematyką zmian klimatu i mają na celu wdrożenie postanowień polityki klimatycznej w powiązaniu z wymaganiami stawianymi przez prawodawcę międzynarodowego i unijnego;
  • rozdział trzeci to esej, napisany przez amerykańskiego inżyniera mieszkającego w Polsce. Analizuje on wpływ międzynarodowej polityki ochrony klimatu i prawa unijnego w tym zakresie na sytuację w naszym kraju; rekomendując najlepsze – zdaniem autora tego rozdziału – drogi włączenia się naszego kraju w tworzenie i wdrażanie międzynarodowego ładu ekologicznego;
  • kolejne dwa rozdziały poświęcone są zagadnieniom sektorowym – relacji pomiędzy antropogenną zmianą klimatu a rozwojem energetyki i rolnictwa. W rozdziale czwartym opisane są – na tle zobowiązań wynikających z ratyfikacji Konwencji Klimatycznej i Protokołu z Kioto, a także konsekwencji członkostwa Polski we Wspólnocie Europejskiej – wyzwania dla sektora energetycznego i polityki energetycznej naszego kraju. W kolejnym rozdziale autor przedstawił specyfikę rolnictwa – sektora z jednej strony zależnego od warunków klimatycznych, z drugiej strony silnie na te warunki oddziałującego poprzez znaczącą emisję gazów cieplarnianych;
  • w ostatniej części starano się wskazać, jakie wyzwania, wynikające z rozwoju polityki klimatycznej, stają przed różnymi instytucjami i działami gospodarki w naszym kraju, wskazując, że tylko wielostronne, wspólne przedsięwzięcia mogą zapewnić skuteczność działań w zakresie ochrony klimatu.
Publikacja do pobrania w pliku PDF


źródło: Centrum Stosunków Międzynarodowych
www.csm.org.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej