więcej


Książki / raporty

Zmierzch węgla kamiennego w Polsce (15913)

2013-07-11

Drukuj

okladka zmierzch weglaW toczącej się coraz donośniej debacie społecznej o kształcie strategii energetycznej Polski, o tym, czy włączymy się do realizacji europejskiej mapy drogowej 2050, nie może zabraknąć rzeczowego obrazu stanu posiadania podstawowych surowców istotnych dla aktualnego bilansu energetycznego, jakimi są węgiel brunatny i węgiel kamienny. Niniejsza publikacja jest drugim opracowaniem na ten temat (po publikacji "Węgiel brunatny paliwem bez przyszłości"), przygotowanym przez Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Czy węgiel pozostanie paliwem pierwszego wyboru? To pytanie jest jak najbardziej aktualne w Polsce na początku 2013 roku. Kraje UE15 już wybrały drogę niskoemisyjnej gospodarki. Węgiel kamienny w krajach OECD i UE jest w odwrocie. Prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE, ang. IEA) do 2030 roku wskazują, że zapotrzebowanie na węgiel w krajach OECD będzie maleć o 1,1% rocznie, a w Chinach będzie się zwiększać co rok o 2,1%.

Niektórzy eksperci od górnictwa węglowego twierdzą, że Polska ma gigantyczne zasoby węgla kamiennego na setki lat. Jednym z głównych celów niniejszego opracowania jest staranne przeanalizowanie, czym tak naprawdę w zakresie węgla dysponujemy. Chodzi o analizę uwzględniającą realia kosztów wydobycia i cen na rynkach międzynarodowych, ponieważ w warunkach otwartej gospodarki kapitalistycznej oderwanie się od tych aspektów prowadzi strategiczne myślenie na manowce niejasności.

Konieczność kontynuowania węglowej polityki uzasadniana jest bezpieczeństwem energetycznym kraju. Tylko co rozumie się pod tym pojęciem? Autor niniejszej pracy identyfikuje się z poniższą definicją prof. Zbigniewa Karaczuna: " (...) nadrzędnym zadaniem państwa w odniesieniu do sektora energetycznego powinno być zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego rozumianego jako:

  • bezpieczeństwo dostaw – tj. zapewnienie ciągłości i jakości dostaw energii na poziomie wynikającym z potrzeb społecznych i gospodarczych. Na poziomie krajowym oznacza to także ograniczenie uzależnienia od importu surowców energetycznych;
  • bezpieczeństwo ekonomiczne – tj. zapewnienie, że ceny energii nie będą tworzyły bariery dla rozwoju gospodarczego i nie będą prowadziły do ubóstwa energetycznego;
  • bezpieczeństwo ekologiczne – tj. zapewnienie, że produkcja energii nie będzie powodowała nadmiernego zanieczyszczenia środowiska i nieodwracalnych zmian (w tym wyczerpania zasobów)".

W takim ujęciu bezpieczeństwo energetyczne dla Polski oznacza wybór modelu dekarbonizacji gospodarki w kształcie wyznaczonym przez Energetyczną Mapę Drogową 2050 i podążanie śladem naszych zachodnich sąsiadów. Korzyści dla kraju i jego mieszkańców są wielorakie i nie powinny być pomijane.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.

 

Zobacz również: Węgiel brunatny paliwem bez przyszłości.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej