więcej


Polityka klimatyczna

Emisje UE najniższe od 1990 roku (19561)

2016-06-23

Drukuj
galeria

Europejska Agencja Środowiska opublikowała najnowszą inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Zaobserwowany w 2014 roku 4,1 proc. spadek emisji to między innymi skutek wyjątkowo łagodnej zimy.

Państwa Unii Europejskiej emitują coraz mniej gazów cieplarnianych – podaje Europejska Agencja Środowiska (ang. European Environment Agency, EEA). Całkowita redukcja emisji w stosunku do roku 1990 wyniosła 24,4 proc. (1383 Mt).

Tendencja spadkowa trwa

Między rokiem  2013 a 2014 poziom emisji UE spadł o 4,1 proc. (185 Mt). Redukcja ta wynika przede wszystkim z ograniczonego zapotrzebowania na ogrzewanie związanego z wyjątkowo ciepłą zimą w Europie. Nie bez znaczenia był także wzrost popularności odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza energii słonecznej i wiatrowej.

 

Poziom emisji CO2 w UE-28 z wyłączeniem działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów oraz leśnictwem (LULUCF). Źródło: EEA

W ciągu ostatnich 24 lat na redukcję emisji wpłynęło wiele czynników, w tym zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenie zużycia paliw wysokoemisyjnych, poprawa efektywności energetycznej, ale także zmiany strukturalne i kryzys gospodarczy. Na ograniczenie emisji wpłynęło również malejące zapotrzebowanie na energię do ogrzewania gospodarstw domowych, wynikające z faktu, że zimy są coraz łagodniejsze.

Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA, tak skomentował wyniki inwentaryzacji:

To dobrze, że  Europa zdołała tak znacząco ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. Jest to istotny krok w kierunku osiągnięcia celów klimatycznych UE do roku 2030 i 2050. Aby przyspieszyć przejście na gospodarkę niskoemisyjną niezbędne będą dalsze inwestycje w innowacyjne technologie, które pozwolą nam uniezależnić się od paliw kopalnych.

Najważniejsze fakty

  • Całkowita redukcja emisji gazów cieplarnianych od roku 1990 wyniosła 24,4% (23% przy uwzględnieniu emisji z międzynarodowego transportu lotniczego). Towarzyszył jej wzrost PKB o 47%.
  • Ograniczenie emisji w latach 1990-2014 zaobserwowano w większości sektorów gospodarki. Najbardziej spadły emisje związane z przemysłem wytwórczym i budownictwem (-372 Mt), produkcją prądu i ciepła (-346 Mt) i spalaniem do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych (-140 Mt).
  • Nie we wszystkich sektorach udało się ograniczyć emisje. Emisje z transportu drogowego w latach 1990-2014 wzrosły o 127 Mt, z czego 7 Mt przypada tylko na okres 2013-2014.
  • Emisje z międzynarodowego transportu lotniczego i morskiego, nieuwzględnione w krajowych zestawieniach przekazywanych do UNFCCC również znacząco wzrosły - w okresie 1990-2014 o 93 Mt.
  • Zwiększyła się także emisja hydroflurowęglowodorów (HFC), grupy gazów cieplarnianych wykorzystywanych w urządzeniach chłodniczych takich jak klimatyzatory i lodówki (99 Mt).

O raporcie

Inwentaryzacja  emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej to coroczny raport opracowywany przez Europejska Agencję Środowiska obejmujący emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i gazów fluorowanych od roku 1990 do dwóch lat przed rokiem bieżącym. Jest to oficjalny dokument przedkładany przez UE do UNFCCC. Jest to także oficjalny wkład UE i Islandii w ramach drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto. Jesienią EEA opublikuje wstępne dane szacunkowe za rok 2015 oraz raport dotyczący trendów i przewidywań, w celu określenia postępów w realizacji celów redukcyjnych.

Streszczenie raportu (w jęz. angielskim) do pobrania TUTAJ.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie EEA: http://www.eea.europa.eu/publications/annual-european-union-greenhouse-gas/

Źródło: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
www.eea.europa.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej