więcej


Publikacje zagraniczne

A New Growth Path for Europe (11137)

2011-03-07

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Redukcja emisji dwutlenku węgla w Europie o 30% do 2020 roku może przyczynić się do wzrostu PKB o 0,6% rocznie – ujawnia raport Instytutu Badań nad Klimatem w Poczdamie (PIK).
W zrealizowanej na zlecenie niemieckiego ministerstwa środowiska pracy „Nowa ścieżka rozwoju dla Europy – budowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy w gospodarce niskoemisyjnej” („A New Growth Path for Europe – Generating Growth and Jobs in the Low-Carbon Economy”) naukowcy pod kierownictwem prof. Carla C. Jaegera wykazują, że zmiana Wspólnotowych planów redukcji z 20 do 30% do 2020 roku sprawi, że inwestycje w niskowęglowe technologie wyniosą o 18-22% wartości PKB, co z kolei doprowadzi przyniesie nawet 620 mld euro zysku i przyczyni się stworzenia dodatkowych 6 milionów miejsc pracy.

Wszystkie 27 krajów UE, w tym państwa Europy Wschodniej, jak np. Polska – dotychczas zaniepokojona tym, jak przyjęcie ambitniejszych celów redukcji wpłynie na jej gospodarkę, skorzysta na tym – PKB wzrośnie, bezrobocie spadnie, a inwestycje będą większe.

„W tradycyjnych modelach ekonomicznych redukcja emisji oznacza dodatkowe koszty, które trzeba ponieść w krótkim okresie czasu, ale które są uzasadnione, bo w ten sposób uniknie się długoterminowych szkód”, powiedział główny autor pracy Carlo C. Jaeger. „My pokazujemy, że dzięki przyjęciu ambitniejszych celów i odpowiedniej polityce, Europa będzie na wygranej pozycji”.

„Najwyższa pora, by Europa zauważyła szanse, które niesie ze sobą przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Nasza praca prezentuje argument nie do odrzucenia za przyjęciem celu 30% – wzmocni to europejską gospodarkę”, dodał.

Dokument ukazał się zaledwie kilka dni po publikacji innej analizy europejskich naukowców, wykazującej, że rządy ryzykują utratę miliardów euro przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, jeśli Unia Europejska nie przyjmie większych celów redukcyjnych.

Publikacja (w jęz. angielskim) dostępna jest pod adresem:
www.european-climate-forum.net/fileadmin/ecf-documents/Press/A_New_Growth_Path_for_Europe__Synthesis_Report.pdf


źródło: European Environmental Bureau
www.eeb.org
tłum. ChronmyKlimat.pl

 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej